Екслибрис „Луди плес“ Данилива Јарослава

.

 

Шалений танець, Danyliv Yaroslav, Украјина, 2003. бакропис, сува игла, акватинта; инв. бр. 771.

 Назив за екслибрис који је исписан испод отиска је дат на украјинском и гласи Шалений танець (Луди плес); аутор га је на етикети налепљеној на полеђини назвао енглеском речју: Living. У тамним и светлим нијансама сепије, у оквиру отиска који асоцира на сведене барокне картуше, четири карикатурално-гротескна музичара испреплела су се међу собом и са предметношћу света који својом музиком наново васпостављају: компас, стране света, сфере, геометријски нацрти и прорачуни, јаје, само су део „аксесорија“ који их надопуњује у потрази за племенитом игром; пирамида са роговима изнад главе једног учесника, рогови на глави другог музичара и нека врста тубе срасле са његовим устима, крила која се помаљају са леђа трећег музичара, необична телесна изокренутост четвртог; јабука у руци, кугла у другој, необични тро-инструмент са два писка, точак и разбацани квадрати са округлим отворима по груменовима земље коју једва додирују са неадекватним бројем ногу, босих стопала, представљају скоро сумаран низ предмета, налик Диреровом инвентару којим је обујмио сва врста знања свог света и учинио немим пред меланхоличном звездом, само што овде вртоглави квартет (симболика броја вероватно има утицаја на укупност стварања), у гротескном вртлогу еманира пра-звуке и звуке, простор покрета и игре која у себе увлачи све покретно. Руковођени неком нејасном силом, они заузимају централно место у светском поретку; они живе.

 Премда не садржи никакву фразу, нити име, уметник, а и жири Бијенала, сматрају ово графичко дело екслибрисом: уметник је графитном оловком написао број отиска, украјински назив за екслибрис, технике, потпис и годину настанка. Испод отиска приметан је суви жиг у облику круга, смештеног унутар четвртастог поља, са којим је повезан стрелицама упереним према четири угла, док је унутрашњост круга својеврсна мандала испуњена симболима, чија доња половина подсећа на апстраховано лице; положај овог четвороугла је према дијагоналама, што га на два угла чини помало издуженим, ромбоидног облика.

 Екслибрис је део потколекције екслибриса која се налази унутар Збирке старе и ретке књиге, а Луди плес је своје место овде нашао заслугом Милана Јакшића, дугогодишњег управника Историјског архива у Панчеву, који је био иницијатор и организатор Bijenala Ex Librisa. Прво међународно Бијенале, на тему Папир, одржано је 2006. године са одзивом 153 уметника из 28 земаља. С обзиром на то да су екслибриси слати у неколико примерака на конкурс у Архив, Милан Јакшић је поклонио Музеју Војводине по један примерак од скоро свих уметника, поводом изложбе Прича о екслибрису (2011).

 Екслибрис се може видети и на сајту Wikipedia (http://uk.wikipedia.org) под одредницом Данилів Ярослав Ярославович, где је дата биографија уметника Данилива Јарослава.

 

Лидија Мустеданагић, музејски саветник