Ас (AES GRAVE)

.

0
0
0
s2sdefault

 

Тежак бронзани ливени новац који је у време Римске Републике заменио aes rude, први облик платежног средства код Римљана, чије име је означавало необрађене комаде бронзе, неправилних облика и различите тежине, без ликова код којих је била важна само тежина. Појава aes grave била је велики напредак у развоју римског новца, који је представљао ливен округли новац са ликом на обе стране.

Основна јединица у том раном републиканском новчаном систему – ас, док су мање новчане јединице – семис – триенс – квадранс (quadrans) – секстанс (sextans) - унција (uncia) и семунција (semuncia). Све поменуте номинале осим семунције имају ознаку вредности. Између приближно 265. и 242. године пре Христа, краткотрајно је ливен и tressis, велики бронзани новац у вредности три аса са представом богиње Роме на аверсу и точка на реверсу и ознаком вредности III, као и дупондиј (dupondius) новац у вредности два аса са представом као и на тресису само са ознаком вредности II. Новац aes grave је кован у више типова исте вредности. На реверсу последње емисије свих вредности приказан је прамац брода, док је на предњој страни глава двоглавог бога Јануса (ас), те глава Јупитера (семис), Минерве (тријенс), Херкула (квадранс), Меркура (секстанс) и Роме (унција). Aes grave у Италији појављује се нешто касније као aes signatum (вероватно након 290. године пре Христа), док је ливени новац израђиван до приближно 217. године пре Христа.

Далибор Недвидек, музејски саветник – нумизматичар