Nožno kolo ili kolovrat

.

0
0
0
s2sdefault

Predenjem, koje je bilo isključivo ženski posao, stvara se tekstilna nit. Naime, za vreme letnjih meseci pripremale su se sirovine, dok je zimski period bio rezervisan za poslove kod kuće poput predenja, tkanja, pletenja. Koliko je predenje bio složen postupak dobijanja niti iz biljnih i životinjskih vlakna svedoči i činjenica da su se za predenje, premotavanje niti koristile mnogobrojne alatke i sprave poput preslica, vretena, kolovrata, motovila, vita, čekrka, snovaljke.

Nožno kolo (kolovrat, nožna preslica) je mehanizovana sprava u vidu drvenog nosača postavljenog vertikalno. Između nosača nalazi se pogonski točak koji je pokretan papučicom ili ručkom. Povrh točka smešten je kalem na koji se preko kukica na letku namotavala nit. Isturen nosač u vidu drške služi za držanje preslice. Sa preslice, na koju se stavljalo povesmo, rukom se upredala nit koja se okretanjem točka (nogom ili rukom) namotavala na kalem. Što je žena bila veštija na kolovratu nit je bila tanja i kvalitetnija, a posao je bio brži.

Na prostoru Vojvodine nožna preslica je prvenstveno korišćena za predenje kudelje te je njena upotreba bila veoma značajna u kudeljarskim sredinama, prvenstveno kod Rusina i Slovaka.

Po izgledu sprava se javlja u više varijanti i do danas su ostali opštepoznati nazivi po etničkom određenju, kao što su švabica, mađarica, ruskinja.

Zanimljivost u vezi sa nožnim kolom je da je ono najčešće ilustrovano u poznatoj bajci Šerla Peroa "Uspavana lepotica" i bajci braće Grim "Trnova ružica". A u novije vreme, pojavila se i Playmobil igračka "Uspavana lepotica" gde je jedan od delova i nožno kolo.

Tanja Đuđić, viši kustos – etnolog