Drahma Apolonije

.

0
0
0
s2sdefault

Drahme Apolonije i slične drahme Dirahiona (Drača) su prvi novac koji prodire duboko u kontinent i koji nalazimo od centralno-balkanskog područja, preko južne Panonije, Trakije (oblast današnje Bugarske) i Dakije (oblast današnje Rumunije), sve do Crnog mora. Počeci kovanja drahmi dovode se u vezu sa prvim ilirskim ratom 229. godine pre Hrista, kada oba grada postaju rimski saveznici. Ovi gradovi su imali kontinuirani ekonomski razvoj i održavali su dobre odnose sa Ilirima. Na aversu ovog novca je predstavljena krava sa teletom, a na reversu je floralni motiv za koji se navodi da predstavlja Alkinojeve vrtove.Prodor ovih drahmi na sever odražava prostiranje i pravce pružanja rimskog interesa i završava se u krajevima koji će kasnije i sami postati delovi rimske imperije. Put prostiranja drahme u doline Save i Dunava vodio je dolinama Neretve i Bosne sve do Save, a potom na istok prema Podunavlju i Dakiji. U našim krajevima drahme se masovno pojavljuju kasnije u prvoj polovini i sredinom I veka pre Hrista, kada su varvarska kovanja novca sve lošijeg kvaliteta. Nalazi novca Apolonije i Dirahiona kao i rimskih republikanskih denara potkrepljuju postojanje vekovnog prirodnog komunikacionog pravca između jugo-istočnoalpskog i podunavskog prostora. Muzej Vojvodine poseduje u svojoj zbirci, pored pojedinačnih komada i deo ostave od 38 komada ovog novca otkrivenog u Vrdniku, koji po svom sastavu odgovara ostavama iz Pećinaca i Nove Pazove.

Dalibor Nedvidek, muzejski savetnik - numizmatičar