Denar Julija Cezara

.

0
0
0
s2sdefault


 

 Denar – srebrni rimski novac, pojavio se u monetarnom sistemu Rimske republike oko 211. godine pre Hrista. Najraniji denari na aversu imaju glavu rimske boginje Rome, a na reversu Dioskure (Kastora i Poluksa) na konjima, i natpis ROMA. Oko 209. godine pre Hrista uvedena je na denarima oznaka X (10 asa), koliko je ovaj srebrni nominal vredeo – deset bronzanih novčića Asa. Kasnije se kuju raznoliki tipovi denara koji govore o istoriji Rima i ličnostima iz poznatih patricijskih porodica, od kojih su nastali tresviri monetales, čija je dužnost bila briga i staranje o kovanju novca, i koji su bili i kandidati za senatore – najvažnije zvaničnike Rimske republike. Novac je postao prostor za popularizovanje porodica monetales, a i pomoć u ostvarivanju njihovih političkih karijera – mogli bi reći – antički mini bilbordi.

 Ovde je prikazan denar poznatog rimskog vojskovođe Julija Cezara, kovan 49. godine pre Hrista, a koji poseduje sve kvalitete novca iz vremena Imperije, dok ga je samo nedostatak Cezarevog portreta razlikovao od carskih, imperijalnih emisija. Ovaj element će biti dopunjen 44. godine pre Hrista. Tada je po prvi put na novcu predstavljen portret živog Rimljanina, čime se definitivno napušta prethodni manir republikanske epohe u kovanju novca.

 Na našem području srednjeg Podunavlja, od sredine 1. veka pre Hrista sve su prisutniji rimski denari koji pristižu sa zapada – iz severne Italije, preko Akvileje i Segestike (rimska Siscija). Tim putem pristižu i strani trgovci, pre svih oni iz severne Italije, a koje rimski istoričar Velej Paterkul početkom 1. veka po Hristu spominje kao prve žrtve panonsko-dalmatinskog ustanka. Ovi ekonomski i kulturni odnosi Podunavlja sa severoitalskim područjem prethodili su kasnijim vojnim i administrativnim odnosima.

 

Dalibor Nedvidek