Zastava Titelskog graničarskog pešadijskog bataljona

.

0
0
0
s2sdefault

 

 

 U Muzeju Vojvodine se čuvaju brojni predmeti vezani za vojnu istoriju ovog područja, a posebno je značajna Zastava Titelskog graničarskog pešadijskog bataljona.

Kao pešadijska jedinica, Titelski graničarski pešadijski bataljon je dobio uobičajenu pešadijsku crno-žutu zastavu, koju je 24. juna 1854. u Titelu posvetio pravoslavni bački vladika Platon Atanacković. Pokroviteljka zastave bila je grofica Koronini, koju je prilikom posvećenja zastupala supruga komandanta Bataljona – potpukovnika Vegmana.

 List Javor iz 1891. godine donosi zanimljivu priču o samom posvećenju zastave: „Blagopokojni vladika tada novosadsko-bački Platon napiše predstavku bataljonskoj komandi, u kojoj veli, da mu je došlo do znanja, da bataljonska komanda hoće da novu zastavu osveti rimokatolički sveštenik; pošto pak najveći deo vojnika pripada istočno pravoslavnoj veroispovesti i pošto je najtoplija želja svih da njihov sveštenik osveti rečenu zastavu, a osim toga kod bataljona postoji i vojna crkva, koju je poklonio negda bački vladika Josif plem. Šakabenta, čini po dužnosti svojoj pažljivom bataljonsku komandu na sve to moli, da se zadosta učini pravednoj želji hrabrih ratnika“.

 Nakon razvojačenja 1872. godine, bataljonska zastava je pohranjena u oltaru pravoslavne crkve u Titelu. Ona se danas čuva u Muzeju Vojvodine pod inv. brojem 6692.

 Zastava je pravougaonog oblika, dimenzija 137x150 cm. Izrađena je od zlatnog brokata i crne svile, a obrubljena zlatno-crnim resama. Na crnom polju je temperom naslikan zlatni dvoglavi orao; na njegovim grudima se nalazi štit sa četiri ocila, a nad štitom je kruna. U levoj kandži drži mač, a u desnoj skiptar. Nad glavama orla je kruna. Isti zlatni orao se javlja i na drugoj strani zastave, s tim što se na njegovim grudima nalazi štit sa inicijalima cara Franje Josifa I.

 

Veselinka Marković, muzejski savetnik – istoričar