Ekslibris „Ludi ples“ Daniliva Jaroslava

.

0
0
0
s2sdefault

 

Шалений танець, Danyliv Yaroslav, Ukrajina, 2003. bakropis, suva igla, akvatinta; inv. br. 771.

 Naziv za ekslibris koji je ispisan ispod otiska je dat na ukrajinskom i glasi Шалений танець (Ludi ples); autor ga je na etiketi nalepljenoj na poleđini nazvao engleskom rečju: Living. U tamnim i svetlim nijansama sepije, u okviru otiska koji asocira na svedene barokne kartuše, četiri karikaturalno-groteskna muzičara ispreplela su se među sobom i sa predmetnošću sveta koji svojom muzikom nanovo vaspostavljaju: kompas, strane sveta, sfere, geometrijski nacrti i proračuni, jaje, samo su deo „aksesorija“ koji ih nadopunjuje u potrazi za plemenitom igrom; piramida sa rogovima iznad glave jednog učesnika, rogovi na glavi drugog muzičara i neka vrsta tube srasle sa njegovim ustima, krila koja se pomaljaju sa leđa trećeg muzičara, neobična telesna izokrenutost četvrtog; jabuka u ruci, kugla u drugoj, neobični tro-instrument sa dva piska, točak i razbacani kvadrati sa okruglim otvorima po grumenovima zemlje koju jedva dodiruju sa neadekvatnim brojem nogu, bosih stopala, predstavljaju skoro sumaran niz predmeta, nalik Direrovom inventaru kojim je obujmio sva vrsta znanja svog sveta i učinio nemim pred melanholičnom zvezdom, samo što ovde vrtoglavi kvartet (simbolika broja verovatno ima uticaja na ukupnost stvaranja), u grotesknom vrtlogu emanira pra-zvuke i zvuke, prostor pokreta i igre koja u sebe uvlači sve pokretno. Rukovođeni nekom nejasnom silom, oni zauzimaju centralno mesto u svetskom poretku; oni žive.

 Premda ne sadrži nikakvu frazu, niti ime, umetnik, a i žiri Bijenala, smatraju ovo grafičko delo ekslibrisom: umetnik je grafitnom olovkom napisao broj otiska, ukrajinski naziv za ekslibris, tehnike, potpis i godinu nastanka. Ispod otiska primetan je suvi žig u obliku kruga, smeštenog unutar četvrtastog polja, sa kojim je povezan strelicama uperenim prema četiri ugla, dok je unutrašnjost kruga svojevrsna mandala ispunjena simbolima, čija donja polovina podseća na apstrahovano lice; položaj ovog četvorougla je prema dijagonalama, što ga na dva ugla čini pomalo izduženim, romboidnog oblika.

 Ekslibris je deo potkolekcije ekslibrisa koja se nalazi unutar Zbirke stare i retke knjige, a Ludi ples je svoje mesto ovde našao zaslugom Milana Jakšića, dugogodišnjeg upravnika Istorijskog arhiva u Pančevu, koji je bio inicijator i organizator Bijenala Ex Librisa. Prvo međunarodno Bijenale, na temu Papir, održano je 2006. godine sa odzivom 153 umetnika iz 28 zemalja. S obzirom na to da su ekslibrisi slati u nekoliko primeraka na konkurs u Arhiv, Milan Jakšić je poklonio Muzeju Vojvodine po jedan primerak od skoro svih umetnika, povodom izložbe Priča o ekslibrisu (2011).

 Ekslibris se može videti i na sajtu Wikipedia (http://uk.wikipedia.org) pod odrednicom Данилів Ярослав Ярославович, gde je data biografija umetnika Daniliva Jaroslava.

 

Lidija Mustedanagić, muzejski savetnik