As (AES GRAVE)

.

 

Težak bronzani liveni novac koji je u vreme Rimske Republike zamenio aes rude, prvi oblik platežnog sredstva kod Rimljana, čije ime je označavalo neobrađene komade bronze, nepravilnih oblika i različite težine, bez likova kod kojih je bila važna samo težina. Pojava aes grave bila je veliki napredak u razvoju rimskog novca, koji je predstavljao liven okrugli novac sa likom na obe strane.

Uz muziku je uvek bilo sve lepše – sećanje na Novosadsko srpsko zanatlijsko pevačko društvo „Neven“

.

Povodom obeležavanja 25. godišnjice osnivanja, Srpsko zanatlijsko pevačko društvo „Neven“ štampalo je Spomenicu o proslavi 25-godišnjice i osvećenje društvene zastave Novosadskog srpskog zanatliskog pevačkog društva "Neven"-a : 1900-1925, koja se čuva i u zbirci Muzeja Vojvodine.

Muzičko stvaralaštvo u Vojvodini već od prvih decenija 19. veka bilo je u stalnom usponu. Šezdesetih godina su sva veća vojvođanska mesta imala pevačka društva, koja su izvodila ne samo crkvene pesme, već i kompozicije domaćih i stranih autora. Oni su redovno priređivali koncerte, kako u svom tako i u ostalim gradovima Vojvodine.

Crkva kao simbol bitke na bolmanskom mostobranu

.

U vizuelnoj reprezentaciji istorijskih događaja ponekad se određeni motiv izdvoji po svojoj ikoničnosti i preraste u jasnu metaforu samog događaja. To može biti jedna scena zabeležena okom kamere ili karakterističan detalj krajolika u kojem se događaj odvijao. Nesrećnim slučajem, pravoslavna crkva posvećena svetim apostolima Petru i Pavlu u baranjskom selu Bolman postala je metafora za žestoku bitku, koja se odvijala u samoj završnici Drugog svetskog rata na prostoru Jugoslavije.

Želeći da zaustavi prodor Crvene armije u Nemačku, Vrhovna komanda Trećeg Rajha je planirala veliku kontraofanzivu na prostoru Panonske nizije, poznatu pod nazivom „Prolećno buđenje“. Početkom marta 1945. Nemačka je pokrenula veliku vojnu silu, a deo plana je podrazumevao zauzimanje teritorije Baranje, koju su čuvale vojvođanske brigade III Armije NOVJ. U prvom naletu, od 5. do 10. marta, jedinice Vermaht-a su uspele da pređu u Baranju i uspostave mostobran na levoj obali Drave. Nakon što je Crvena Armija suzbila nemački prodor na ostalim delovima fronta, poslala je pomoć u Baranju. Zajedničkim naporima, Crvena Armija, Bugarska armija i Narodnooslobodilačka vojska Jugoslavije su uspeli, od 16. do 21. marta, da potisnu nemačke trupe na desnu obalu Drave. Jugoslovenske jedinice su preuzele inicijativu i nakon ove pobede i proboja Sremskog fronta nastavile nezadrživi pohod do konačnog oslobođenja Jugoslavije.

Plan nemačke operacije „Prolećno buđenje“

Marija JOVANOVIĆ – još jedna od sedam žena poslanica na Velikoj narodnoj skupštini 1918.

.

Marija Jovanović rođena je u Begeču u zemljoposedničkoj porodici Borakovića. Srpsku narodnu-veroispovednu školu završila je u rodnom mestu. Školovanje je nastavila u Novom Sadu. Privatno je pohađala časove klavira.

Vaspitana u pravoslavnoj veri i nacionalnom duhu, bila je priložnica Srpske pravoslavne crkve i narodna dobrotvorka, koja je pomagala siromašnu decu i ženska dobrotvorna društva. Bila je žena vanredne lepote i triput se udavala: za Nikolu Stojakovića u Bačkoj Palanci, Vasu Radosavljevića, zemljoposednika iz Tomaševca i Kamenka Jovanovića, štampara i izdavača iz Pančeva.

Hrana kao deo kulturnog nasleđa

.

Postavljena trpeza za badnje veče

Ishrana je, kao značajan elemenat kulture, klasična etnološko-antropološka tema.

U savremenom društvu ishrana je važan deo načina života, oznaka ličnog identiteta i životnog stila. Pripremanje, prezentovanje i konzumiranje, ili pak odsustvo određene hrane, koriste se da obeleže vreme, ustanove društveni identitet i iskažu simbolički smisao ponašanja. Hrana se koristi kao simbol u religiji, kao i u drugim situacijama u kojima se iskazuje i potvrđuje identitet i svest o pripadanju zajednici.

Rimska zdela – Terra Sigillata

.

Rimska zdela tipa tera sigilata

Na stalnoj postavci Muzeja Vojvodine izložen je, između ostalog, jedan izuzetan nalaz posude tipa tera sigilata (po tipologiji Dragendorf 37), sa reljefno izvedenim ljudskim i životinjskim predstavama (lavovi, psi, ptice i panter). Pronađena je na lokalitetu Duboki Do (atar sela Čortanovci na Fruškoj gori) u jednom spaljenom grobu sa bogatim prilozima – delovima lampe, staklenim balsamarijumom i bronzanim okovima kutije (scrinium). Ovaj grobni nalaz datovan je u vreme Antonina, rimske dinastije koja je vladala u periodu od 96. do 192. godine.