Promocija knjige „Banat - novembar 1918. godine“

.

U utorak, 17. decembra, 18 sati (Dunavska 35), održaće se promocija knjige BANAT - NOVEMBAR 1918. GODINE - Velikobečkerečki list Torontal-događaji, viđenja, stavovi, autora dr Ferenca Nemeta i dr Milana Micića.

O knjizi će govoriti dr Drago Njegovan, direktor Muzeja Vojvodine i autori.

Studija BANAT-NOVEMBAR 1918 GODINE - Velikobečkerečki list Torontal-događaji, viđenja, stavovi govori o pisanju velikobečkerečkog lista na mađarskom jeziku Torontal o dramatičnim događijima u Banatu novembra 1918. godine. Raspad austrougarske države, povlačenje nemačke vojske kroz Banat, povratak austrougarskih vojnika sa fronta, nadiranje boljševičkih ideja iz Rusije, nemiri i nasilje u Banatu u vakumu vlasti, stvaranje srpskog i mađarskog nacionalnog veća i srpske i mađarske narodne garde u Velikom Bečkereku, ulazak srpske vojske u Banat kao garanta poštovanja života i imovine svih stanovnika Banata bez obzira na veru, jezik i nacionalnost, preuzimanje vlasti od strane Srpskog narodnog veća u Velikom Bečkereku, sadrži ova istoriografska studija kao uzbudljivo, korisno i čitljivo štivo iz istorije Banata, kraja Prvog svetskog rata i stvaranja jugoslovenske države.

Božićni koncert

.

U četvrtak, 12. decembra u 19 sati, (Muzej Vojvodine, Dunavska 35), u organizaciji kompanije Color Media Communications i Ninamedia, a u sklopu festivala Novosadski Winterfest, održaće se Božićni koncet uz koktel.

Učesnici i program koncerta:
1. Duo Fagota (Jelena Burčer i Jefimija Šipka)
Francis Rene Gebauer - Romansa sa dve varijacije
Luigi Cherubini - Andante con moto

2. Duvački kvintet Ex Yu (Zorana Momić – flauta, Mihael Tresk – clarinet, Nela Drašković – oboa, Doris Račić – horna, Jefimija Šipka – fagot)
Deneš Agay - Five Easy Dances

3. Duvački trio (Jovan Aćimović – clarinet, Marija Đorđević – flauta, Jelena Burčer – fagot)
W. A . Mozart - Divertimento KV 229 No.2

Promocija knjige „Turistički vodič kroz stari Novi Sad“

.

U utorak, 10. decembra, u 19 sati u Muzeju Vojvodine, Dunavska 35, održaće se promocija knjige: TURISTIČKI VODIČ KROZ STARI NOVI SAD, autora Zorana Kneževa.

Na promociji će govoriti dr Drago Njegovan, mr Siniša Jokić, dr Vlada Sakač, prof Miša Blizanac i autor.

Ni jedna razglednica nekog urbanog prostora ne može ni da se zamisli bez nekih njenih znamenitih objekata, važnih istorijskih događaja i čuvenih ličnosti vezanih za društveno-politički i kulturni razvoj celine jednog takvog gradskog ambijenta. Uvažavajući ove činjenice, autor 4 knjige o prošlosti Novog Sada, koje su do sada štampane, Zoran Knežev, obuhvatio je istorijski period od kraja XVII do završetka XX veka što, prikazano putem arhitektonskih zdanja, predstavlja razdoblje izgradnje urbanog jezgra grada i njegove periferije. Kako svako vreme nosi svoj trag, tako i autor ove knjige za svaki pojedini segment u razvoju grada daje sažeto tekstualno tumačenje društveno-istorijskog konteksta i političkog ambijenta koji su uticali na specifičnosti arhitektonskih stilova misionarski nametenih od strane vlasti i koja se smenjivala u toku ova dva veka obeležena burnim događajima. Zoran Knežev je sa velikim entuzijazmom, ali i neophodnim poznavanjem istorijskih činjenica, sakupio obimnu fotodokumentarnu građu, koristeći pri tom različite izvore kao što su stare razglednice, arhivske fotografije, grafički prikazi, Internet i stručnu literaturu, da bi prikazao nastanak i razvoj arhitekturalnih celina Novog Sada ne zanemarujući ni periferijske tradicionalne ambijentalne arhitektonske vrednosti.

Feniks - ptica večnosti: Lakantije - Klaudije Klaudijan

.

U utorak, 3. decembra 2019. godine, u 18 h (Dunavska 35) održaće se promocija naučne monografije FENIKS – PTICA VEČNOSTI: LAKTANTIJE – KLAUDIJE KLAUDIJAN, autorke dr Snežane Vukadinović.

Monografija „Feniks - ptica večnosti: Laktantije – Klaudije Klaudijan“, dr Snežane Vukadinović predstavlja jedno novo čitanje Laktantijeve i Klaudijanove pesme posvećene ovoj mitološkoj ptici. Osim preglednog i sažetog materijala koji se odnosi na samu mitološku građu, ova monografija nudi iscrpan pregled različitih tumačenja o poreklu, sadržini i književnoj, filozofskoj i istorijskoj pozadini ovog mita. Ovo je prvi srpski prevod i prepev (ali i prvi prevod na jedan slovenski jezik) ovog teško prevodljivog i zahtevnog književnog žanra. Reč je o dva panegrika posvećena ptici fniks. Jednu je napisao Laktantije (250-320), učitelj Konstantinovg sina Krispa, a drugu je ispevao Klaudije Klaudijan, rimski pesnik, koji je stvarao  na grčkom i na latinskom jeziku za vreme Teodosija i njegovih sinova Arkadija i Honorija (kraj 4. i početak 5. veka). Ova naučno-književna studija inspiriše i podstiče i vreme postmoderne. I pored stručnih odgovora i jasnog istraživanja fenomena mitskog kazivanja, mitološkog i naučnog tumačenja o „neviđenoj žar ptici“ ova knjiga izaziva kod čitaoca pregršt asocijacija i novih pitanja na temu vitaliteta i diskursa o smislu ovozemaljskog i onozemaljskog života. Monografiju je izdao Banatski kulturni centar i Filozofski fakultet u Novom Sadu.

Promocija knjige „Azbučnik srpskih učitelja u Sremu 1718-1918.“

.

U sredu, 27. novembra 2019. godine, u 19 sati (Dunavska 35) održaće se promocija knjige AZBUČNIK SRPSKIH UČITELjA U SREMU 1718 – 1918, autora Predraga Puzića u izdanju Narodne biblioteke Pećinci.

U knjizi su predstavljene radne i životne biografije 2.500 učitelja u 140 naselja gornjeg i donjeg Srema, na prostoru gde je savremeno srpsko školstvo začeto. Najveći i nemerljivi doprinos „Azučnika“ jeste u tome što je izvukao iz anonimnosti sve one korifeje, ali i male, pa i beznačajne učitelje, odajući im time zasluženu počast za teški i nikad dovoljno priznati rad.

O knjizi govore: Dr Saša Marković, prof. Učiteljskog fakulteta u Somboru i autor.
Odlomke iz knjige čitaju: Tijana Maksimović, glumica i Branko V. Vranješević, učitelj u penziji.

Na promociji će nastupiti i Hor prosvetnih radnika pod upravom Miodraga Blizanca.

Predstava „Velika narodna skupština u Novom Sadu 1918.“

.

Povodom prve godine rada Muzeja Prisajedinjenja 1918. i stoprve godišnjice od završetka Velikog rata i prisajedinjenja Vojvodine Kraljevini Srbiji 1918. godine, Odeljenje za pedagoški rad i odnose s javnošću Muzeja Vojvodine pripremilo je predstavu pod nazivom „Velika narodna skupština u Novom Sadu 1918.“ pod pokroviteljstvom Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje;  u saradnji sa Srpskim narodnim pozorištem i gimnazijama: „Isidora Sekulić“ i „Svetozar Marković“.

Humanitarni koncert „Za Kostu i Nikolinu“

.

U subotU, 23. novembra 2019. godine, 19,30 sati, hor Novosadske šmizle i Muzej Vojvodine, organizuju humanitarni koncert ZA KOSTU I NIKOLINU ❤.

Na koncertu nastupaju:

  • Hor Novosadske šmizle
  • Lana Zorjan - violina
  • Kristina Jevtović - klavir
  • Senka Nedeljković- sopran
  • Vokalni sastav Mušket
  • Vokalni sastav Res Miranda
  • Klapa Hrvatskog kulturno-prosvetnog društva Jelačić.

Povezani članci