„Zapisi u vremenu – fotografije dr Radivoja Simonovića“ u Beogradu

.

Izložba „Zapisi u vremenu – fotografije dr Radivoja Simonovića“ autora Bogdana Šekarića, višeg kustosa Muzeja Vojvodine, otvorena je u utorak – 12. juna 2018. godine, u 12 sati.

Etnografski muzej u Beogradu je gostovanje ove izložbe upriličio na 160. godišnjicu rođenja dr Radivoja Simonovića. O radu ovog nacionalno angažovanog intelektualca na polju vizuelne antropologije govori jedna od najvećih fotografskih zbirki, koja se čuva u Muzeju Vojvodine. Ona svedoči o prirodnoj i kulturnoj raznolikosti šireg prostora naseljenog južnoslovenskim narodima.

Beogradskoj publici biće prikazan jedan deo te bogate fotografske građe, koja beleži veliki broj etnografskih, antropoloških i kulturno-istorijskih motiva snimljenih početkom 20. veka u Bačkoj, Baranji,Slavoniji, Sremu i Banatu. Pored fotografija, na izložbi će biti prikazan i deo Simonovićeve pisane građe (rukopisi, diplome, pisma, herbarijum i dr.), koji ukazuje na širi značaj njegovog naučnog rada.

Izložba će gostovati u Etnografskom muzeju do 10. jula 2018. godine.

Povezani članci