Festival fotografije: Kulturno-istorijski spomenici Novog Sada u kreativnoj fotografiji

.

U utorak 6. novembra, u 19 sati u Muzeju Vojvodine, Dunavska 35, otvara se izložba Festivala fotografije Novi Sad 2018 pod nazivom: Kulturno-istorijski spomenici Novog Sada u kreativnoj fotografiji.

Organizator Festivala je Centar za kreativno stvaralaštvo GALATEA u saradnji sa Gradom Novim Sadom - Gradskom upravom za kulturu.

FESTIVAL FOTOGRAFIJE je svoj program započeo 5. septembra 2018. godine nizom predavanja koja su održali eminentni stručnjaci iz iblasti istorije, istorije umetnosti, arhitekture, geografije, fotografije.

Ciljevi ovih predavanja su bili upoznavanje velikog broja posetilaca sa kulturno-istorijskim spomenicima i objektima grada Novog Sada.

Festival je ostvario i izuzetnu saradnju sa Pokrajinskim zavodom za zaštitu spomenika kulture, Muzejom Vojvodine, Tehničkom školom Mileva Marić Ajnštajn, Srednjom umetničkom školom Bogdan Šuput.

Tema FESTIVALA FOTOGRAFIJE Kulturno-istorijski spomenici Novog Sada u kreativnoj fotografiji, je od prijavljenih učesnika zahtevala kreativnost iz oblasti fotografije i poznavanje kulturno-istorijskih spomenika  Novog Sada.

Zmijanjski vez - svjetsko nematerijalno nasleđe

.

Muzej Republike Srpske u Banja Luci izložbom ZMIJANjSKI VEZ-SVJETSKO NEMATERIJLANO  NASLjEĐE, autorke muzejske savetnice etnološkinje Danijele Đukanović novosadskoj publici predstavlja priču o vezu koji se od 2014. godine  nalazi na UNESKO-voj reprezentativnoj listi nematerijalnog kulturnog nasleđa čovečanstva. Izložba se otvara u četvrtak 13. septembar 2018. godine, u 19 časova (Dunavska 35).

Zmijanjskim vezom prikazana je umetnička kreativnost, unutrašnja simbolička kreativnost i osećajnost koju je vekovima  posedovala krajiška žena u svom temperamentu i duhu. Ona je vezom izražavala svoje emocije osećanja i unutrašnje stanje duha. Specifičnost Zmijanjskog veza se ogleda u tome što su bogatstvo ornamenata, tehnika izrade i kolorita jedinstveni i posebni, ne samo u odnosu na susedne oblasti, već i na čitav centralni i zapadni Balkan. Složena ornamentika Zmijanjskog veza specifična je i po tome što u vremenskom periodu od sredine 19. veka pa do danas nije pojednostavljivana. Materijal na kojem je prikazano umeće izrade Zmijanjskog veza doživljavao je transformaciju, ali je vez i dalje zadržavao svoje autentične specifičnosti i svoju autentičnu tamno plavu boju.

"Čurug na udaru imperija" u Pančevu

.

Izložba "Čurug na udaru imperija - 20 godina arheološke ekspedicije", biće otvorena u utorak, 7. avgusta, u 19 sati, u Narodnom muzeju Pančevo. Autor izložbe je Stanko Trifunović, muzejski savetnik - arheolog.

Gradina na Jelici

.

Izložba "GRADINA NA JELICI. Utvrđeni centar u Iliriku VI veka i višeslojno arheološko nalazište" arheologa prof. dr Mihaila Milinkovića otvara se u Muzeju Vojvodine, Dunavska 35, u utorak, 31. jula u 12 sati.

Izložbu je prvi put u svojim prostorijama, u manjem obimu, priredio Narodni muzej u Čačku 2014. godine povodom obeležavanja 30 godina arheoloških iskopavanja na lokalitetu Gradina na Jelici, da bi ona, sa gotovo dvostrukim brojem eksponata, bila prezentovana u Galeriji SANU tokom proleća 2017. i u Narodnom muzeju u Kraljevu u oktobru iste godine.

Gradina na Jelici danas predstavlja jedno od najpoznatijih i najznačajnijih ranovizantijskih nalazišta (vreme 6. i početka 7. veka n.e.) u Srbiji i njenom okruženju. Pored ostataka iz vremena Istočnog rimskog carstva (ranovizantijskih), na Gradini se u nešto manjoj meri došlo i do materijalnih tragova iz praistorijskog i ranosrednjovekovnog perioda. Kulturni sloj sa najvećim brojem nalaza svakako je ranovizantijski, s obzirom da je u tom vremenu na Gradini bio podignut utvrđen grad sa do sada otkrivenim ostacima pet crkava, sa rezidencijama, kućama za stanovanje, radionicama i skladištima, kao i sa nekropolama.

Čekajući na A

.

Pozivam Vas na otvaranje druge samostalne izložbe mr Aleksandre Ilić, pod nazivom "Čekajući na A", u sredu 18. jula 2018. godine, u 20 h, u Muzeju Vojvodine, Dunavska 35.

Umetnost dopire do svih polja na kojima se nešto vizuelno odvija i sa nečim komunicira. Ona danas nastaje od svega i pojavljuje se svugde. Ruši granice bez prilagođavanja kriterijumima zasnovanim na jeziku i sredini.

Tretirajući knjigu kroz vizuelni efekat iste i zalazeći u njeno likovno polje, obrađujući ga gipkim, raznolikim pokretima, materijalima, oblicima, teksturom i bojom, jednoobraznost klasičnog dela nestaje. Razvijanje subjektivnog faktora, izbegavanje svake omeđenosti i odstupanje od forme tradicionalnog, preko eksperimentalnog, neprestano se bavi metamorfozom koja uključuje sve sisteme komunikacije, makar ona bila kratkovečna ili osuđena na nestanak.

Majstor bojenog drvoreza i Umetnost Balkana

.

U petak, 13. jula 2018. godine, u 19 časova (Dunavska 37), biće otvorena zajednička izložba dvojice autora: ,,Majstor bojenog drvoreza“ drvoresca ̶ grafičkog umetnika Jožefa Domjana i ,,Umetnost Balkana“ fotografa  ̶  grafičkog umetnika Jožefa Kunoša (OFMCHUN ̶  a).

Jožef Domjan (Budimpešta, 1907 – Njujork 1992)

Slikar i grafičar, dobitnik istaknute Košutove nagrade. Najviše se bavio kolorisanom grafikom  ̶  drvorezom. Radnu aktivnost je počeo kao fabrički radnik, ali neskriveni umetnički talenat uskoro dolazi do izražaja, pa stiče diplomu na Umetničkoj Akademiji. Proputovao je Evropu, a stiže i do Kine, gde je proučavao stare metode drvorezbarenja.

Za svoja dela dobio je najviša priznanja, koja pripadaju umetnicima vičnim u izradi drvoreza. Pedesetih godina istakao se svojim posebnim koloritom i osobenom perspektivom, te je za kratko vreme dobio najveća domaća umetnička priznanja (Munkačijeva nagrada – 1955. Košutova nagrada – 1956.). Revolucija (1956. g.) zatekla ga je u Švajcarskoj. Nije se vratio u domovinu, nego je emigrirao u SAD i naselio se u blizini Njujorka). Umetnik je i u novoj domovini sačuvao jedinstveni stvaralački pristup i stil, koji se oslanjao na mađarske kulturne tradicije. Zahvaljujući tome, postao je poznat i široj umetničkoj javnosti. Njegova dela se danas nalaze u poznatim kolekcijama širom sveta, npr. u njujorškom Metropoliten Muzeju, u londonskom Viktorija i Albert muzeju, kao i u Mađarskoj nacionalnoj galeriji.  

Otvaranje dve izložbe i koncert

.

U utorak, 19. juna 2018. godine, u 19 časova u atrijumu Muzeja Vojvodine - Dunavska 37, biće otvorena izložba pod naslovom "Sanjao sam... bizoni prolaze prerijom", autora Darjuša Samiija, višeg kustosa - istoričar. Izložba prikazuje severnoameričke Indijance iz perspektive popularne kulture (filmovi, knjige, stripovi, igračke).

U umetničkom programu otvaranja nastupiće kantautrori: Miloš Zubac i Nikola Nešković, a izložbu će otvoriti Igor Stojić - antropolog, Istorijski institut SANU.

Istog dana u 20 časova, u izložbenom salonu na istoj adresi, biće otvorena i izložba fotografija pod nazivom "Poreklo naroda... Put u zemlju Tofalara". Posetioci će imati priliku da vide fotografije koje prikazuju sadašnji život jednog od sibirskih plemena - Tofalara, koji žive u izolaciji i čiji broj prema poslednjem popisu iznosi 762 člana. Putnici koji nam putem fotografije donose ova izuzetna svedočanstva su autori izložbe: Branislav Brkić, predsednik Foto saveza Srbije i Ranko Đurović, fotograf.

Povezani članci