Završeno arheološko iskopavanje na Borđošu

.

0
0
0
s2sdefault

Arheološko istraživanje u sklopu Projekta Borđoš: međunarodna multidisciplinarna arheološka istraživanja ove sezone obavljeno je na lokalitetu Makaranda na osnovu rezultata geomagnetne prospekcije iz 2016. Geomagnetni snimak tada je pokazao postojanje nekoliko stambenih objekata pravougaonog oblika, orijentacije severoistok-jugozapad. Ovaj lokalitet nalazi se na istočnom obodu lesnog platoa. U neolitsko vreme je sa te istočne strane išao tok reke Tise, a danas je to dolina sa obradivom površinom.

Istraživanja u sklopu Projekta Borđoš su od samih početaka, u proleće 2014. godine, imala multidisciplinarni karakter, što znači da su stručnjaci iz različitih oblasti pomagali arheolozima da bi razjasnili što više segmenata života na ovom mestu i u njegovoj okolini. Tako su i prilikom istraživanja lokaliteta na Makarandi, učestvovali: mr Tijana Stanković Pešterac (arheolog, Muzej Vojvodine) – rukovodilac Projekta Borđoš, Aleksandar Medović (arheobotaničar, Muzej Vojvodine), Ildiko Medović (arheolog, spoljni saradnik Muzeja Vojvodine), Nikola Mrkšić (arheolog, spoljni saradnik Muzeja Vojvodine), dr Robert Hofman (arheolog/istraživač, Institut za ranu istoriju i praistoriju Kristijan Albrehts univerziteta u Kilu), dr Štefan Drajbrot (arheolog/istraživač, Institut za istraživanje ekosistema, geoarheologiju i polarnu ekologiju Kristijan Albrehts univerziteta u Kilu), Natali Pikarc (doktorantkinja Instituta za geonauke Kristijan Albrehts univerziteta u Kilu), Mila Šatilo (doktorantkinja Instituta za ranu istoriju i praistoriju Kristijan Albrehts univerziteta u Kilu), studenti master studija Univerziteta u Kilu Fin Vilkes i Sara Martini, dr Martin Furholt (arheolog, asistent profesora, Univerzitet u Oslu), učesnica Erasmus programa iz Mora Ferenc muzeja u Segedinu, doktorantkinja na Univerzitetu u Kilu, Kata Silađi, kao i drugi. Stručni konsultant na ovom projektu je arheolog, dr Boban Tripković, docent na Odeljenju Arheologije Filozofskog fakulteta u Beogradu.

Pored iskopavanja ostataka spaljene kuće iz neolitskog doba, posebna pažnja posvećena je uzorkovanju za geomorfološke i geofizičke analize, pedološke, arheobotaničke i palinološke, kao i uzorci za apsolutno datovanje pomoću radioaktivnog ugljenika C-14. Među najlepšim arheološkim artefaktima našli su se i manja bikonična, lepo uglačana posuda, sa tragovima crvene boje, kao i dva fragmenta posude na dve stope u obliku ljudskog stopala.

- Istraživanja u okolini Borđoša otvaraju nova pitanja

Povezani članci