Obaveštenje za polaganje stručnog ispita

.

Obaveštavamo kandidate za polaganje stručnog ispita da u majskom ispitnom roku svoje prijave sa pratećom dokumentacijom i stručnim radovima mogu slati do 20. maja. O terminu polaganja stručnog ispita bićete blagovremeno obavešteni na sajtu Muzeja Vojvodine.

Odlaže se polaganje stručnog ispita

.

Shodno odluci o proglašenju vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije, obaveštavamo kandidate za polaganje stručnog ispita da će majski ispitni rok 2020. godine biti odložen na neodređeno vreme.

O terminu polaganja stručnog ispita bićete blagovremeno obavešteni na sajtu Muzeja Vojvodine čim se za to steknu adekvatni uslovi.

U međuvremenu, kandidati mogu slati svoje prijave sa pratećom dokumentacijom i stručnim radovima.

Podrška zagrebačkim muzejima iz Muzeja Vojvodine

.

U danima kada smo svi suočeni sa pandemijom virusa korona, naše kolege muzealci u Zagrebu suočavaju se i sa posledicama zemljotresa koji je naneo štetu i objektima i enterijerima i muzealijama.

Podrška iz Muzeja Vojvodine!

Muzej Vojvodine je zatvoren za posetioce

.

Počev od 16. marta 2020. godine Muzej Vojvodine je zatvoren za posetioce.

Ova odluka donesena je na osnovu preporuka Vlade Republike Srbije i mera koje za cilj imaju prevenciju širenja virusa „COVID–19“, a u cilju zaštite zdravlja naših građana.

U želji da i tokom vanrednog stanja omogućimo dostupnost i vidljivost kulturnog blaga koje se čuva u našoj ustanovi, zanimljive priče o predmetima koje baštinimo moći ćete da pronađete na našem veb sajtu i putem društvenih mreža. Pozivamo vas da ih posetite!

 

https://www.facebook.com/MuseumofVojvodina/

Виртуелна тура по Музеју Војводине

 

Izložba „Ispit zrelosti“ u Beogradu

.

Izložba Ispit zrelosti otvorena je 10. marta 2020. godine u 19 časova u Pedagoškom muzeju u Beogradu.

Muzej Vojvodine kao čuvar tradicije poseduje bogat fond školskih i maturskih tabloa, koji su predstavljeni posetiocima. Izložba je nastajala polako u skladu sa istraživačkim dometima koji su otvarali bogate horizonte jednog minulog vremena. Ispit zrelosti, niži ili viši tečajni ispit, mala ili velika matura jesu nazivi koji oslikavaju isti ishod i događaj bitan u odrastanju svakog đaka. Momenat kada se ukršta detinjstvo sa zrelim dobom jeste i granica na kojoj se pripremamo za nove životne izbore. Kroz prikazane istorijske predmete, posetilac može sagledati vezu između dana i godina koji su daleko iza nas i dana u kojima trenutno delamo. Istorijski gledano, izložba prati hronološki period razvoja gimnazija na prostoru Vojvodine koje su i dalje aktuelne, od druge polovine 19. veka (kada se pojavljuju prvi ispiti zrelosti u srpskim gimnazijama) do 60-ih godina 20. veka (kada počinje novi način i pristup proslave mature prepoznatljiv i današnjim đacima). Kroz rekonstrukciju učionice sa kraja 19. i početka 20. veka, kroz istorijske zapise komisija sa polaganja ispita zrelosti, đačka svedočanstva i knjižice, školske izveštaje, kroz sačuvane maturske tabloe, nastavna sredstva, udžbenike, odeću koja oslikava određeni vremenski period, aktuelnu muziku i fotografske atelje publici je približena društveno-politička i vaspitno-obrazovna situacija jednog vremena. Preko navedenih predmeta pokušali definisana je pozicija gimnazija kako nekada, tako i danas u čiji društveni sistem su duboko ugrađene. Biti gimnazijalac i poneti epitet zrelog imalo je podjednaku težinu, koja nije vremenski ograničena i koja nam je omogućila da damo neke odgovore na uvek aktuelna i prisutna pitanja.

Predavanje naših stručnjaka na Univerzitetu u Segedinu

.

Stručnjaci Muzeja Vojvodine održali su predavanje na Departmanu za arheologiju Univerziteta u Segedinu 4. marta 2020. godine. Tema ovog predavanja bila je Projekat Borđoš: međunarodno multidisciplinarno istraživanje kasnoneolitskog nalazišta i njegovog mikroregiona. O ovom opsežnom projektu, koji je započet u saradnji sa Univerzitetom u Kilu, njegovim rezultatima i budućim planovima govorili su mr Tijana Stanković Pešterac, rukovodilac projekta Borđoš, Aleksandar Medović, arheobotaničar Muzeja Vojvodine i Ildiko Medović, arheolog i saradnik Muzeja na ovom projektu. Studenti i postdiplomci segedinskog univerziteta takođe su imali priliku da nakon predavanja pogledaju i dokumentarni film Borđoš, 7.000 godina pre.

http://regeszet.u-szeged.hu/

Povezani članci