„Partizansko bure“ – Sanitet u Vojvođanskim partizanskim jedinicama

.

0
0
0
s2sdefault

Već u prvim mesecima NOB-a postavilo se pitanje zdravstvenog zbrinjavanja ranjenih i bolesnih boraca. Jedna od prvih pozadinskih aktivnosti bilo je organizovanje kurseva za bolničarke, koji su na sebe preuzeli lekari i drugo stručno medicinsko osoblje koje se u početku priključilo NOP-u.

Glavna namena ilegalnih baza, organizovanih u svim delovima Vojvodine, bila je smeštaj, nega i oporavak ranjenih boraca. Kasnije su na Fruškoj gori organizovane bolnice. Kako su partizanske jedinice rasle, u svakoj od njih stvarala se sanitetska služba. Vremenom su u njih ulazili ugledni lekari.

„Partizansko bure“ sa Rohalj-baza je naprava koja je služila za dezinsekciju odeće. Odeća se postavljala na drvene letvice ili štapove, poslagane unutar bureta, tako da ne dodiruje metalni zid bureta. Ispod nje bi se naložila vatra i visoka temperatura ubijala bi parazite u odeći. Naprava je bila najbolje sredstvo za prevenciju tifusa.

Ovaj britanski izum iz Burskog rata uveden je, kao obavezna sanitetska oprema u jedinice NOV-a i POJ-a u proleće 1942. godine, Statutom proleterskih brigada. Međutim nije ih bilo dovoljno, što je izazvalo veliku epidemiju pegavog tifusa u jedinicama Glavne operativne grupe uoči bitke na Neretvi.

Ovaj tekst prati video na znakovnom jeziku koji je deo vodiča za našu stalnu postavku, a namenjen je gluvim i nagluvim osobama.