Pištolj Koste Nađa

.

0
0
0
s2sdefault

Konstantin Kosta Nađ rođen je u Petrovaradinu 11. aprila 1911. Završio je podoficirsku školu u Bileći, gde je ostao da radi, ali je zbog levičarskih ideja ubrzo bio otpušten iz vojske. Godine 1937. odlazi u dobrovoljce u Španiju. Iz Španskog građanskog rata izašao je sa činom kapetana. Duže vreme je proveo u logoru za interbrigadiste u Francuskoj. Posle kapitulacije Francuske, preko Nemačke, prebacuje se ka Jugoslaviji, u koju stiže posle Aprilskog rata. Odmah se uključuje u podizanje ustanka u okolini Karlovca.

Septembra 1941. postaje član Glavnog štaba NOPO-a za Bosnu i Hercegovinu. Novembra 1942. jedinice pod njegovom komandom oslobađaju Bihać. Ubrzo potom postavljen je za komandanta novoformiranog Prvog bosanskog korpusa. Maja 1943, kada su uvedeni činovi u NOVJ, postaje pukovnik, a kasnije general-lajtnant. Početkom 1944. postavljen je za komandanta Glavnog štaba Vojvodine, a januara 1945. postaje komandant novoformirane 3. Armije JA.

Tokom jeseni 1944. sadejstvuje sa jedinicama Crvene armije u Beogradskoj i Batinskoj operaciji, a kao komandant III armije vodi operacije na području Slavonije, Podravine i Štajerske. U periodu od 9. do 15. maja 1945. organizuje slamanje poslednjeg nemačko-ustaškog otpora, u trouglu Klagenfurt–Celje–Maribor.

Posle rata je ostao u vojnoj službi. Penzionisan je 1971. sa činom generala armije. Za narodnog heroja je proglašen 1951. Preminuo je 1986. godine.

Njegov izloženi pištolj je valter PPK. Uveden je u naoružanje nemačke policije 1929. godine, kao oružje za policijske detektive u civilu. Kasnije je korišćen i u vojsci. Kao izuzetno popularan model, proizvodi se i danas.