Peškir iz Bačkog Sokolca - Doček crvenoarmejaca u Vojvodini

.

0
0
0
s2sdefault

Jedinice Crvene armije su na područje Vojvodine stigle 1. oktobra, a do 8. oktobra, u sadejstvu sa mesnim jedinicama NOVJ, izbile su na Tisu, prešle u Bačku koju su do 25. oktobra celu oslobodile. U međuvremenu su učestvovale u Beogradskoj operaciji, kasnije i u Batinskoj, i borbama na Sremskom frontu. Oko 8.000 crvenoarmejaca je poginulo na teritoriji Jugoslavije.

Pripadnici Crvene armije su svuda, osim u nemačkim selima, dočekani sa oduševljenjem. Tako je bilo i u selu Bački Sokolac, iz kojeg potiče i jedan poseban znak pažnje, peškir od belog lanenog platna kao poklon borcima Crvene armije. Na njemu je izvezen natpis „Komsomolu Lenjingrada šalje SKOJ B. Sokolca“. Grad Lenjingrad je odabrala omladina ovog pitomog bačkog sela zato što je tokom rata izdržao 27 meseci dugu opsadu, izgubivši više od milion stanovnika i vojnika angažovanih u odbrani.

Zajedničkih svečanosti stanovništva Vojvodine, jedinica NOVJ i pripadnika Crvene armije bilo je u gotovo svim mestima, a najveća svečanost bila je parada povodom godišnjice Oktobarske revolucije, 7. novembra 1944. u Novom Sadu.