септембар 2013 - Страница 10 од 18 - Музеј Војводине
Изложба старих пољопривредних машина и оруђа

Изложба старих пољопривредних машина и оруђа

Аутор изложбе: Филип Форкапић, кустос, етнолог Павиљон 2 је помоћна, економска зграда типична за велепоседничка имања у Војводини из 18. и 19. века. У овој згради се некада налазила коњушница, ковачница, радионица и просторије за кочије. Када је саграђена и да ли је...

Архивска збирка

Архивска збирка Музеја Војводине садржи 50.129 инвентарисаних докумената – оригинала и преписа која се односе на предратну, ратну и послератну историју Војводине.Тематске целине чине: “Партијска грађа”, “Синдикална грађа”, “Органи...
Збирка старе и ретке књиге

Збирка старе и ретке књиге

Збирку старе и ретке књиге Музеја Војводине чини више од 1.000 музеалија, више од половине су књиге и часописи настали у распону од 15. до 20. века, док остатак чине екслибриси претежно из колекције Богдана Станојева, са Првог панчевачког бијенала 2006, са Првог...
Збирка за друштвени живот и духовну културу

Збирка за друштвени живот и духовну културу

Збирка за духовни и друштвени живот и обичаје састоји се из већег броја колекција са разноврсним предметима.Колекције су груписане у веће тематске целине: обичаји уз календарске празнике обичаји животног циклуса музички инструменти играчке прибор за пушење Годишњи...
Пољопривредна збирка у Кулпину

Пољопривредна збирка у Кулпину

Комплекс чине дворци “Каштел” и “Стари дворац” под заштитом државе као споменички објекти, управна зграда, тзв. ковачница, коњушница, житни магацин и велелепни парк од четири хектара који представља природни споменик – арборетум ретких...

Accessibility Toolbar