септембар 2013 - Страница 11 од 18 - Музеј Војводине
Збирка фотографија

Збирка фотографија

Збирка фотографија Музеја Војводине садржи укупно 26.346 инвентарисаних фотографија. Тренутно је у току процес дигитализације збирке који ће омогућити лакше претраживање и коришћење. Највећи број фотографија у збирци потиче из периода Другог светског рата мада се ради...
Историја физичке културе и спорта Војводине

Историја физичке културе и спорта Војводине

Збирка из историје физичке културе и спорта Војводине садржи многобројне документе, фотографије, плакате, повеље, дипломе, значке, медаље, пехаре, заставе, спортске реквизите и друга симболична знамења из различитих спортских грана. Међу њима највећу документарну и...
Нумизматика од 18. до 20. века, метални новац

Нумизматика од 18. до 20. века, метални новац

Нумизматичка збирка је до 1993. године припадала Археолошком одељењу. Исте године је део збирке који обухвата период од 18. до 20. века предат Историјском одељењу. На тлу Војводине су се одвијала интензивна историјска догађања, што објашњава појаву и бројних налазишта...

Археоботаничка збирка

Археоботаника је једна у низу наука које чине савремену археологију. Она изучава и прати биљну привреду наших предака од каменог доба па све до блиске прошлости. На основу резултата археоботаничких аналаиза могу се добити одговори на велики број питања: које биљке су...
Античка збирка

Античка збирка

Античка збирка је једна од најлепших збирки Музеја Војводине, чувена по три позлаћена шлема из IV века. У овом тренутку она броји око 3000 предмета. Подељена је на мање збирке, од којих су најбројније: АА збирка, са 1481 предмета и Х збирка, са 1561 предмета. Предмети...