септембар 2013 - Страница 12 од 18 - Музеј Војводине
Стара градска улица

Стара градска улица

У оквиру Сталне поставке Музеја Војводине представљена је једна војвођанска градска улица у првим деценијама XX века. Она се хронолошки надовезује на део Поставке који се односи на привредну историју ових крајева. Пажљиво одабрани, оригинални и аутентични предмети...
Етнологија

Етнологија

Вишевековна преплитања словенских, угро-финских и германских народа на подручју Панонске низије и Подунавља довела су до заједничког живота бројних етничких група на данашњој територији Војводине – Срба, Мађара, Словака, Румуна, Русина, Хрвата, Немаца и других. У...
Војводина од средњег века до друге половине 19. века

Војводина од средњег века до друге половине 19. века

Историјски део сталне поставке приказује период од средњег века до друге половине 19. века. Почиње информацијама о мултиетничком развоју Војводине. Од Косовске битке почело је исељавање српског становништва из области јужно од Саве и Дунава у крајеве северно од тих...
Археологија

Археологија

Археологија на Сталној поставци Музеја Војводине представљена је у три дворане. Путем презентације највреднијих археолошких експоната допуњених савременим музеолошким принципима (реконструкције насеља и појединих објеката, фотографије, мапе, легенде) приказан је...
Музејски комплекс Кулпин

Музејски комплекс Кулпин

Музејски комплекс у Кулпину обухвата језгро насеља из друге половине 18. и прве половине 19. века. Овај комплекс чине два дворца са помоћним објектима, која су саградили чланови властелинске породице Стратимировић, као и парк, стара зграда школе, српска православна...

Accessibility Toolbar