септембар 2013 - Страница 13 од 18 - Музеј Војводине
Црвена армија у борбама на тлу Војводине и Југославије

Црвена армија у борбама на тлу Војводине и Југославије

На основу споразума у Москви објављеном 28. септембра 1944. године делови 2. и 3. украјинског фронта Црвене армије учествовали су у борбама вођеним у појединим деловима Југославије, пруживши значајну подршку јединицама Југословенске армије. У Југославији су јединице...
Антифашистичка борба у Војводини 1941-1945. година

Антифашистичка борба у Војводини 1941-1945. година

Војводина којој су припадали Банат, Бачка, Барања и Срем, је током Априлског рата била поседнута од агресорских трупа Хитлерове Немачке и њених савезница и подељена на три потпуно одвојена окупаторска подручја. Банат је формално ушао у састав Недићеве Србије, Бачку и...
Привредни развитак Војводине између два светска рата

Привредни развитак Војводине између два светска рата

Уласком Војводине у Краљевину Србију, односно Југославију, крајем 1918. године, темељно су измењене околности њеног дотадашњег привредног развитка. Војвођанска привреда морала је да се преоријентише на неразвијено југословенско унутрашње тржиште. Она је престала да...
Политички живот

Политички живот

Присаједињењем Војводине Србији и стварањем Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца са династијом Карађорђевића 1918. године, остварен је вековни циљ националне борбе војвођанских Срба. До доношења Видовданског устава (1921) траје државно-правни провизоријум који на...
Стара градска улица

Стара градска улица

У оквиру Сталне поставке Музеја Војводине представљена је једна војвођанска градска улица у првим деценијама XX века. Она се хронолошки надовезује на део Поставке који се односи на привредну историју ових крајева. Пажљиво одабрани, оригинални и аутентични предмети...