септембар 2013 - Страница 14 од 18 - Музеј Војводине
Етнологија

Етнологија

Вишевековна преплитања словенских, угро-финских и германских народа на подручју Панонске низије и Подунавља довела су до заједничког живота бројних етничких група на данашњој територији Војводине – Срба, Мађара, Словака, Румуна, Русина, Хрвата, Немаца и других. У...
Војводина од средњег века до друге половине 19. века

Војводина од средњег века до друге половине 19. века

Историјски део сталне поставке приказује период од средњег века до друге половине 19. века. Почиње информацијама о мултиетничком развоју Војводине. Од Косовске битке почело је исељавање српског становништва из области јужно од Саве и Дунава у крајеве северно од тих...
Археологија

Археологија

Археологија на Сталној поставци Музеја Војводине представљена је у три дворане. Путем презентације највреднијих археолошких експоната допуњених савременим музеолошким принципима (реконструкције насеља и појединих објеката, фотографије, мапе, легенде) приказан је...
Музејски комплекс Кулпин

Музејски комплекс Кулпин

Музејски комплекс у Кулпину обухвата језгро насеља из друге половине 18. и прве половине 19. века. Овај комплекс чине два дворца са помоћним објектима, која су саградили чланови властелинске породице Стратимировић, као и парк, стара зграда школе, српска православна...
Традиционални програми Музеја Војводине

Традиционални програми Музеја Војводине

МАШКАРАДА – МАСКИРАНА ПОВОРКА Није само фебруар месец карневала (лат. carne vale – збогом месо), већ и март, бар код нас који народне светковине организујемо у складу са традицијом коју имамо, а она је у вези са покладама и то оним које се по Белој недељи зову...