септембар 2013 - Страница 15 од 18 - Музеј Војводине
Признања и награде

Признања и награде

Награда “Михајло Валтровић” додељује се музејским радницима и установама за посебан допринос у унапређивању и развијању музејске делатности, као и за запажене резултате у стручном раду. Награду додељује Музејско друштво Србије и Национални комитет...

Међународна сарадња Музеја Војводине

Музеј Војводине има интензивну међународну сарадњу. Сарадња са иностраним музејским установама одвија се кроз различите форме: разменом изложби и стручњака, учешћем на међународним и стручним скуповима, заједничким истраживачким пројектима и разменом музејских издања....
Дародавци

Дародавци

Збирке Музеја Војводине се сваке године обогаћују откупом предмета, поклонима и легатима. Настављајући задужбинарску традицију, из које је и настао Музеј Матице српске односно Музеј Војводине, бројни дародавци и данас помажу очувању културног наслеђа Војводине. Овом...

Одељење општих и правних послова

Одељење у Музеју Војводине учествује у реализацији програмских активности и раду целокупног Музеја. У рализацији ових програмских активности опште одељење је заступљено преко техничке службе, која врши техничку израду и монтажу изложби, њихов транспорт. Ова служба...