септембар 2013 - Страница 16 од 18 - Музеј Војводине

Одељење матичне службе

Према Одлуци о утврђивању функције Матичне установе Музеја Војводине у области заштите покретних културних добара коју је Извршно веће Аутономне покрајине Војводине усвојило на седници од 19. фебруара 2003. године, Музеј Војводине, поред своје основне делатности...

Одељење за педагошки рад и односе с јавношћу

Служба креира, организује и реализује културне програме и активности : предавања, разговоре, промоције, концерте, филмске и видеопројекције , свечаности , стручне и наградне екскурзије, научне скупове …За поједине категорије посетилаца креира се посебни...
Одељење за издавачку делатност и библиотека

Одељење за издавачку делатност и библиотека

Издавачко одељењеИздавачка делатност Музеја Војводине развија се упоредо са његовим конституисањем (првобитно је то био Војвођански музеј) од 1947. године. Већ 1952. почиње да излази Рад војвођанских музеја, данас Рад Музеја Војводине, публикација која је на плану...

Одељење конзервације и рестаурације

Организована стручно-техничка заштита музејских предмета у данашњем Музеју Војводине започиње 1955. године. Музеј је тада имао радионице за керамику, текстил, метал и дрво.Одељење данас поседује лабораторије за керамику, метал, папир, текстил, дрво, осликани материјал...

Одељење Музејски комплекс Кулпин

Музејски комплекс у Кулпину обухвата језгро насеља из друге половине 18. и прве половине 19. века. Овај комплекс чине два дворца са помоћним објектима, која су саградили чланови властелинске породице Стратимировић, као и парк, стара зграда школе, српска православна...