септембар 2013 - Страница 17 од 18 - Музеј Војводине

Одељење Музејски комплекс Кулпин

Музејски комплекс у Кулпину обухвата језгро насеља из друге половине 18. и прве половине 19. века. Овај комплекс чине два дворца са помоћним објектима, која су саградили чланови властелинске породице Стратимировић, као и парк, стара зграда школе, српска православна...

Одељење етнологије

Када је основан Војвођански музеј 1947. године, почиње да ради и Етнолошко одељење са задатком да прикупља, чува, обрађује и излаже предмете традиционалне културе свих етничких група Војводине.У тематским збиркама Етнолошког одељења чува се око 12.000 предмета, око...

Одељење старије и културне историје

Одељење је формирано одмах по оснивању Војвођанског музеја 1947. године. Током развоја Музеја организациона структура Историјског одељења више пута је мењана. Општи историјски одсек основан је 1949. године, а касније се стварају: Одсек за позоришну уметност (1952);...
Одељење археологије

Одељење археологије

Делатност археолошког одељења Војвођанског музеја (1947-1997)Археолошко одељење је почело са радом оснивањем Војвођанског музеја (30. маја 1947. године).Основни разлог за формирање су били фондови из Музеја Матице српске (240 предмета) из области неолита, бронзе,...