септембар 2013 - Страница 18 од 18 - Музеј Војводине
О Музеју Војводине

О Музеју Војводине

Музеј Војводине је организационо разграната установа, са богатим музејским фондом који броји око 400.000 предмета и библиотечким фондом са преко 50.000 публикација. Редовна музејска публикација Рад Музеја Војводине, која излази од 1952. године, носила је назив Рад...

Цене стручних услуга

Фотокопирање докумената за странке и истраживаче  A4 до 50 копија10 динара од 51 до 100 копија7 динара преко 100 копија5 динара A3 do 50 kopija20 динара od 51 do 100 kopija15 динара preko 100 kopija10 динара Остале услуге  Израда преписа докумената500 динара...
Монографије Музеја Војводине

Монографије Музеја Војводине

Сва издања можете купити у сувенирници Музеја Војводине – Дунавска 35, Нови Сад, телефон: 021/420-566. 50 Stories from the Museum during the Times of Corona Editorial board Tatjana Bugarski, Veselinka Marković, Aleksandar Medović 2021, 116 стр.ЦЕНА: 500 динара...