септембар 2013 - Страница 2 од 18 - Музеј Војводине
Getting to know the Museum of Vojvodina

Getting to know the Museum of Vojvodina

This workshop is designed for those with special needs, not enrolled in regular schools, who are 27 years of age or above (mentally under-developed, those with Down syndrom, hard of hearing, etc).The workshop will be devided into two sessions, one being theory, when...
Радионица за пензионере

Радионица за пензионере

Радионица посвећена најстаријим суграђанима је започела са радом 2005. године са идејом да се и овој циљној групи проближе музејски садржаји.Такође им се нуди да на један користан и креативан начин испуне своје слободно време, да се упознају са културним благом које...
Getting to know the Museum of Vojvodina

Радионице за особе са посебним потрембама – Упознајмо Музеј Војводине

Радионица је намењена особама са посебним потребама које нису обухваћене институцијама васпитно-образовног система, старости 27 година и више (ментално недовољно развијене, особе са Дауновим синдромом, наглуве и сл.). Радионица је осмишљена у две целине, теоријски у...
Млади музеалци

Млади музеалци

Радионица је намењена даровитим ученицима основношколског узраста. Пројекат је започет школске 2003/04 године са ученицима 3. и 4. разреда ОШ “Ђура Даничић”, са намером да траје више година, односно до завршетка њиховог основношколског образовања. Обрађују...
Археоботаничка башта Музеја Војводине: Купина оструга (Rubus caesius L.)

Археоботаничка башта Музеја Војводине: Купина оструга (Rubus caesius L.)

Купину – остругу (Rubus caesius L.) чини жбун чије танке гране пузе по земљи, или се пењу по другим биљкама. Листови оструге су нежнији и тањи него код обичне купине. Од обичне купине се разликују и по томе што су јој листови увек троделни, а на гранама има знатно...