септембар 2013 - Страница 4 од 18 - Музеј Војводине
Рад Музеја Војводине

Рад Музеја Војводине

Часопис “Рад војвођанских музеја” покренуо је Војвођански музеј у Новом Саду 1952. године као главну и сталну едицију у којој се континуирано објављују резултати делатности музејских радника и установа у Војводини и њихов научноистраживачки и стручни рад....
Музејска играоница за најмлађе

Музејска играоница за најмлађе

Музејска играоница је посебан едукативни програм намењен деци старијег предшколског и млађег основношколског узраста, у чијој реализацији учествују и родитељи и васпитачи деце.Програм се састоји из теоријског и практичног дела. У теоријском делу деца усвајају основне...
Учионица у Музеју Војводине

Учионица у Музеју Војводине

Музејска учионица је пројекат који се реализује кроз експерименталне наставне часове у Музеју Војводине, а односи се на реализацију наставних јединица и садржаја наставног плана и програма основних школа, средњих школа и факултета који корелирају са садржајима сталне...
Креативне радионице које вам нудимо

Креативне радионице које вам нудимо

Музејске креативне радионице су јединствен програм у музејској пракси намењен ширим структурама публике из области које Музеј проучава, кроз разне облике индивидуалног, групног и тандем рада. МУЗЕЈСКЕ ИГРАОНИЦЕ – одржавају се сваке недеље у 11 сати. Намењене су...

Accessibility Toolbar