септембар 2013 - Страница 6 од 18 - Музеј Војводине
Музејска играоница за најмлађе

Музејска играоница за најмлађе

Музејска играоница је посебан едукативни програм намењен деци старијег предшколског и млађег основношколског узраста, у чијој реализацији учествују и родитељи и васпитачи деце.Програм се састоји из теоријског и практичног дела. У теоријском делу деца усвајају основне...
Учионица у Музеју Војводине

Учионица у Музеју Војводине

Музејска учионица је пројекат који се реализује кроз експерименталне наставне часове у Музеју Војводине, а односи се на реализацију наставних јединица и садржаја наставног плана и програма основних школа, средњих школа и факултета који корелирају са садржајима сталне...
Креативне радионице које вам нудимо

Креативне радионице које вам нудимо

Музејске креативне радионице су јединствен програм у музејској пракси намењен ширим структурама публике из области које Музеј проучава, кроз разне облике индивидуалног, групног и тандем рада. МУЗЕЈСКЕ ИГРАОНИЦЕ – одржавају се сваке недеље у 11 сати. Намењене су...
Каталози изложби Музеја Војводине

Каталози изложби Музеја Војводине

Сва издања можете купити у сувенирници Музеја Војводине – Дунавска 35, Нови Сад, телефон: 021/420-566. Тамо где сеоба завршава - Од римске Паноније до данашње Војводине Where migration ends - From Roman Pannonia to Vojvodina of today Тијана Становић-Пештерац...