септембар 2013 - Страница 7 од 18 - Музеј Војводине

Цене улазница

МУЗЕЈ ВОЈВОДИНЕ – Дунавска 35-37: одрасли: 200 динара ђаци, студенти и пензионери: 150 динара групне посете ђака: 100 динара Петком је улаз бесплатан за пензионере. ПОЉОПРИВРЕДНИ МУЗЕЈ У КУЛПИНУ: одрасли: 200 динара ђаци, студенти и пензионери: 150 динара групне...

Радно време

Музеј Војводине Дунавска 35-37 Нови Сад Радно време: уторак – петак 9 – 19 h субота – недеља 10 – 18 h Понедељком не ради Улаз за посетиоце престаје 30 минута пре затварања. Музеј присаједињења 1918. Радно време: уторак – петак 9-19 h субота – недеља...
Курузана

Курузана

Курузана (амбар) економски објекат намењен за чување и сушење кукуруза у клипу. Величина објекта била је условљена врло ниском производњом овог ратарског усева. Амбар има издужену правоугаону основу, зидове исплетене од јасеновог прућа и кров покривен шиндром. Каменом...
Млечар

Млечар

Млечар (стан, киљер) представља малу дрвену кућу која се користи за држање и прераду млека и млечних производа. Најчешће се налази уз главну кућу – као мањи преградак, а ређе као издвојен објекат близу главне куће. Млечар се гради као приземан објекат, правоугаоне...