јануар 2014 - Музеј Војводине
Збирка становање – колекција текстилно покућство

Збирка становање – колекција текстилно покућство

Колекција текстилног покућства броји око 2.500 предмета од вуне, памука, кудеље и лана који су имали различите функције у животу појединца или целе породице. Она садржи ћилиме, поњавице, торбе, постељне чаршаве, јастучнице, дозиднице, столњаке, пешкире, салвете,...