мај 2020 - Страница 6 од 6 - Музеј Војводине
Први мај

Први мај

Развојем капиталистичког облика производње током XVIII и XIX века, постепено се развијала и нова, радничка класа као посебна друштвена категорија, која није имала директно власништво над средствима за производњу, али ни над продуктима свога рада. Радник – пролетер...