Археолошка конференција „Словени и њихови суседи у 1. миленијуму н.е.“ - Музеј Војводине

Археолошка конференција „Словени и њихови суседи у 1. миленијуму н.е.“

16.05.2021. | Догађаји

 

После 25 година од последњег (шестог) Конгреса за словенску археологију који је одржан у организацији Међународне уније за словенску археологију, у Великом Новгороду, Музеј Војводине из Новог Сада ће бити домаћин европске конференције Словени и њихови суседи у 1. миленијуму н.е. Конференција ће бити одржана од 4. до 10. октобра 2021. године, а пратиће је изложба о археологији српског Подунавља у 1. миленијуму н.е. Поред Музеја Војводине у коорганизацији Конференције учествује још 6 угледних европских институција културе и науке. За Конференцију се пријавило око 100 учесника са 90 реферата, из 17 земаља Европе.

Позивно писмо
Институције организатори
Oрганизациони комитет
Списак учесника

Спустя 25 лет после последнего (шестого) Конгресса славянской археологии, международной унией славянской археологии в Великом Новгороде, Музей Воеводины из Нови-Сада будет принимающей организацией европейской конференции Славяне и их соседи в 1-м тысячелетии нашей эры. Конференция пройдет с 4 по 10 октября 2021 года и будет сопровождаться выставкой, посвященной археологии сербского Подунавья в 1-м тысячелетии нашей эры. Помимо Музея Воеводины, в совместной организации конференции принимают участие 6 других авторитетных европейских учреждений культуры и науки. На конференцию подали заявки около 100 участников с 90 докладами из 17 европейских стран.

Приглашение
Учреждения организаторы

Организационный комитет
Список участников

25 years after the last (6th) Congress of Slavic Archaeology in Veliky Novgorod, organized by the International Union of Slavic Archaeology, the Museum of Vojvodina in Novi Sad will host the European conference Slavs and their neighbors in the 1st millennium AD. The conference will be held from October 4th to 10th, 2021, and will be accompanied by an exhibition on the archaeology of the Serbian Danube region in the 1st millennium AD. In addition to the Museum of Vojvodina, six other renowned European institutions of science and culture are co-organizers of the conference. About 100 participants from 17 European countries, with 90 contributions, have applied for the conference.

Invitation Letter
Institution organizers
Organizing committee
List of participants

Прочитајте још

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja

Accessibility Toolbar