Klaudija Petrović, аутор са Музеј Војводине - Страница 376 од 387
Музејска кућа

Музејска кућа

Музејска кућа (брвнара) као централни објекат овог комплекса је кућа од брвана, изграђена тако да подсећа на традиционалну кућу динарског подручја – брвнару. Брвнара има правоугаону основу која се састоји из две просторије: кућу – са отвореним огњиштем, и собе – у...
Пољопривредни музеј

Пољопривредни музеј

Иако је Војводина претежно пољопривредни крај, идеја о оснивању пољопривредног музеја се јавила релативно касно и веома тешко и споро је остваривана у пракси. У контексту настојања тадашњих власти да плански изграде музејску мрежу у Војводини, године 1948. је први пут...
Објекти традиционалне сеоске културе

Објекти традиционалне сеоске културе

Део парка који се наслања на економско двориште комплекса, у којем се налази једна стара традиционална сеоска кућа, резервисан је за музеолошкo представљање народног градитељства и предмета амбијенталне сеоске културе. По угледу на музеје на отвореном, овде би били...
Парк

Парк

Генерално решење парка настало је приликом изградње дворца. То се види из распореда главне зграде, засада дрвећа и зелених површина. Документа из којих би се могао реконструисати првобитни изглед парка не постоје, а не зна се ни име пројектанта. Његови креатори су, по...
Управна зграда

Управна зграда

У средишту економског дела комплекса изграђена је управна зграда. Велепоседници са ових простори најчешће су имали куће у Новом Саду, Пешти, па чак и Бечу. Дворци на имањима служили су као летњиковци, а послове су водили управници, који су, као и послуга, боравили на...

Accessibility Toolbar