Брзи курс бољшевизма – Штампарија на Шушњаревом салашу (трећи део) - Музеј Војводине

Брзи курс бољшевизма – Штампарија на Шушњаревом салашу (трећи део)

22.10.2021. | Буди одговоран према духу и телу

У устаничком Срему се са јачањем НОП-а повећавао и прилив нових чланова  у редове КПЈ. Већина ових кадрова је имала скромна или никаква знања из револуционарне теорије. Политички руководиоци НОП-а су били принуђени да сами импровизују и на основу сопствених скрипти, бележака и литературе конципирају мале брошуре, у којима су разрађивали кључне теме из антифашистичког и бољшевичко-револуционарног репертоара. Ове брошуре су анализиране на организованим партијским курсевима, где се читало у групама, уз пратеће дискусије, разговоре и контролне испите, што је олакшавало кадровима да се комплексна теоријска тематика, али и идеолошке догме марксизма-лењинизма правилно усвоје.

Због све већих потреба за теоријском литературом, штампарска машина „Тигл“ на Шушњаревом салашу радила је даноноћно, јер су се на њој, између штампања Слободне Војводине, Наше борбе и пропагандних прогласа и плаката, штампале и бројне брошуре. Поуздано се зна да су овде штампани Стаљинов Говор и дневна заповест о 26-годишњици Октобарске револуције, Учење о Партији, Сељачко питање, Национално питање и Основе лењинизма, мада је могуће да је ових брошура било и више. Све брошуре су штампане у формату 21 х 15 цм, а у тиражу од 1020 примерака. Двадесет примерака је након штампања одвајано за архиву, тако да су после рата многе од ових брошура сачуване, а део се налази у Збирци брошура, Одељења савремене историје Музеја Војводине. Преко њиховог садржаја данас можемо сазнати која су то  есенцијална теоријска знања обликовала идеолошке и политичке погледе будућих руководилаца и носилаца револуционарних промена на овим просторима.

Војислав Мартинов, виши кустос – историчар

Прочитајте још

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja

Accessibility Toolbar