Едукативни програми Архиве - Музеј Војводине

Edukativni programi za osobe sa invaliditetom

О МУЗЕЈУ О Музеју Шта Музеј ради Мисија и визија Историјат музеја Организациона структура Документи о раду Музеја Војводине Информатор о раду Годишњи извештаји Правилници Музеја Војводине Статут Музеја Војводине Измене и допуне статута Музеја Војводине Чланови...

Edukativni programi za seniore

О МУЗЕЈУ О Музеју Шта Музеј ради Мисија и визија Историјат музеја Организациона структура Документи о раду Музеја Војводине Информатор о раду Годишњи извештаји Правилници Музеја Војводине Статут Музеја Војводине Измене и допуне статута Музеја Војводине Чланови...

Edukativni programi za djake i studente

О МУЗЕЈУ О Музеју Шта Музеј ради Мисија и визија Историјат музеја Организациона структура Документи о раду Музеја Војводине Информатор о раду Годишњи извештаји Правилници Музеја Војводине Статут Музеја Војводине Измене и допуне статута Музеја Војводине Чланови...
Учионица у Музеју Војводине

Учионица у Музеју Војводине

Музејска учионица је пројекат који се реализује кроз експерименталне наставне часове у Музеју Војводине, а односи се на реализацију наставних јединица и садржаја наставног плана и програма основних школа, средњих школа и факултета који корелирају са садржајима сталне...

Accessibility Toolbar