Збирке Архиве - Музеј Војводине
Збирка становање – колекција текстилно покућство

Збирка становање – колекција текстилно покућство

Колекција текстилног покућства броји око 2.500 предмета од вуне, памука, кудеље и лана који су имали различите функције у животу појединца или целе породице. Она садржи ћилиме, поњавице, торбе, постељне чаршаве, јастучнице, дозиднице, столњаке, пешкире, салвете,...
Збирка фотографија

Збирка фотографија

Збирка фотографија Музеја Војводине садржи укупно 26.346 инвентарисаних фотографија. Тренутно је у току процес дигитализације збирке који ће омогућити лакше претраживање и коришћење. Највећи број фотографија у збирци потиче из периода Другог светског рата мада се ради...
Пољопривредна збирка у Кулпину

Пољопривредна збирка у Кулпину

Комплекс чине дворци “Каштел” и “Стари дворац” под заштитом државе као споменички објекти, управна зграда, тзв. ковачница, коњушница, житни магацин и велелепни парк од четири хектара који представља природни споменик – арборетум ретких...
Збирка за друштвени живот и духовну културу

Збирка за друштвени живот и духовну културу

Збирка за духовни и друштвени живот и обичаје састоји се из већег броја колекција са разноврсним предметима.Колекције су груписане у веће тематске целине: обичаји уз календарске празнике обичаји животног циклуса музички инструменти играчке прибор за пушење Годишњи...
Збирка старе и ретке књиге

Збирка старе и ретке књиге

Збирку старе и ретке књиге Музеја Војводине чини више од 1.000 музеалија, више од половине су књиге и часописи настали у распону од 15. до 20. века, док остатак чине екслибриси претежно из колекције Богдана Станојева, са Првог панчевачког бијенала 2006, са Првог...

Архивска збирка

Архивска збирка Музеја Војводине садржи 50.129 инвентарисаних докумената – оригинала и преписа која се односе на предратну, ратну и послератну историју Војводине.Тематске целине чине: “Партијска грађа”, “Синдикална грађа”, “Органи...

Accessibility Toolbar