Архивска збирка Музеја Војводине садржи 50.129 инвентарисаних докумената - оригинала и преписа која се односе на...