О музеју Архиве - Музеј Војводине

О музеју

Е-музеј

Е-музеј

Представљамо вам платформу „еМузеј“   Платформа еМузеј створена је 2020. године са циљем да се музеји представе...

Пишите нам

Пишите нам

Директор direktor@muzejvojvodine.org.rs Археолошко одељење lidija.balj@muzejvojvodine.org.rs Одсек за старију и...

Именик

Именик

Директор direktor@muzejvojvodine.org.rs Одељење археологије lidija.balj@muzejvojvodine.org.rs Одељење старије културне...

Информатор о раду

  Информатор о раду Статут Музеја Војводине Правилник о систематизацији послова и радних места Јавне набавке...

Музеј присаједињења 1918. године

Музеј присаједињења 1918. године

На иницијативу Покрајинске Владе Војводине током 2016. године покренута је процедура да се у оквиру Музеја Војводине...

Полагање стручног испита

Основ за полагање стручног испита Чланом 66. Закона о културним добрима (Службени гласник РС 71/94, 52/2011 – др....

Правилници Музеја Војводине

  Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања Именовање лица за пријем информација и вођењу поступка у вези са...

Документи Музеја Војводине

- Информатор о раду Музеја Војводине - Годишњи извештаји Музеја Војводине - Правилници Музеја Војводине - Статут...

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja