Преузмите Архиве - Музеј Војводине

Преузмите

Информатор о раду

  Информатор о раду Статут Музеја Војводине Правилник о систематизацији послова и радних места Јавне набавке...

Полагање стручног испита

Основ за полагање стручног испита Чланом 66. Закона о културним добрима (Службени гласник РС 71/94, 52/2011 – др....

Правилници Музеја Војводине

  Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања Именовање лица за пријем информација и вођењу поступка у вези са...

Документи Музеја Војводине

- Информатор о раду Музеја Војводине - Годишњи извештаји Музеја Војводине - Правилници Музеја Војводине - Статут...

Документи Музеја Војводине

- Информатор о раду Музеја Војводине - Годишњи извештаји Музеја Војводине - Правилници Музеја Војводине - Статут...

Јавне набавке

ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2019. ИЗМЕНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ИЗМЕНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. - 2 ИЗМЕНЕ ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019....

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja