Сталне поставке Архиве - Музеј Војводине
Музеј присаједињења 1918.

Музеј присаједињења 1918.

ОД СНА ДО ЈАВЕ ПРИСАЈЕДИЊЕЊЕ ВОЈВОДИНЕ СРБИЈИ 1918. ГОДИНЕ Аустријско-турски ратови који су се водили на Балканском полуострву, покренули су масовне сеобе Срба са Косова и Метохије, односно Старе Србије према северу и западу у аустријско царство, где су населили...
Археологија

Археологија

Археологија на Сталној поставци Музеја Војводине представљена је у три дворане. Путем презентације највреднијих археолошких експоната допуњених савременим музеолошким принципима (реконструкције насеља и појединих објеката, фотографије, мапе, легенде) приказан је...
Војводина од средњег века до друге половине 19. века

Војводина од средњег века до друге половине 19. века

Историјски део сталне поставке приказује период од средњег века до друге половине 19. века. Почиње информацијама о мултиетничком развоју Војводине. Од Косовске битке почело је исељавање српског становништва из области јужно од Саве и Дунава у крајеве северно од тих...
Етнологија

Етнологија

Вишевековна преплитања словенских, угро-финских и германских народа на подручју Панонске низије и Подунавља довела су до заједничког живота бројних етничких група на данашњој територији Војводине – Срба, Мађара, Словака, Румуна, Русина, Хрвата, Немаца и других. У...
Стара градска улица

Стара градска улица

У оквиру Сталне поставке Музеја Војводине представљена је једна војвођанска градска улица у првим деценијама XX века. Она се хронолошки надовезује на део Поставке који се односи на привредну историју ових крајева. Пажљиво одабрани, оригинални и аутентични предмети...
Политички живот

Политички живот

Присаједињењем Војводине Србији и стварањем Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца са династијом Карађорђевића 1918. године, остварен је вековни циљ националне борбе војвођанских Срба. До доношења Видовданског устава (1921) траје државно-правни провизоријум који на...

Accessibility Toolbar