Развојем капиталистичког облика производње током XVIII и XIX века, постепено се развијала и нова, радничка класа као...