Приче из музеја Архиве - Страница 4 од 20 - Музеј Војводине
Партизанска штампа са Шушњаревог салаша (други део)

Партизанска штампа са Шушњаревог салаша (други део)

Штампарија на Шушњаревом салашу, која је постојала од октобра 1943. до септембра 1944, имала је као главни задатак штампање Наше борбе и Слободне Војводине, најважнијих илегалних партизанских листова у Војводини. За нешто мање од годину дана њеног постојања, изашло је...
Штампарски тигл са Шушњаревог салаша (први део)

Штампарски тигл са Шушњаревог салаша (први део)

Крајем лета 1942. руководство НОП-а у Срему је донело одлуку да се за потребе штампања све већег броја листова, плаката и другог пропагандног материјала набави штампарија. Покушали су да је набаве у Београду, преко Покрајинског повереништва за Банат, тј. Ђуре...
Банатска војна крајина 1764−1872.

Банатска војна крајина 1764−1872.

Војна крајина је, као погранични војно-одбрамбени систем, вековима имала значајну улогу у одбрани Хабзбуршке монархије од Османског царствa. Временом је мењала своје територијалне оквире, а посебно су биле значајне реформе спроведене средином XVIII века, када је...
Атентат у Марсеју на сталној поставци Музеја Војводине

Атентат у Марсеју на сталној поставци Музеја Војводине

Дана 9. октобра 1934. у Марсеју су убијени југословенски краљ Александар I Карађорђевић и француски министар спољњих послова Луј Барту. Атентат је организовала усташко – ВМРОвска терористичка група на челу са Мијом Краљем. Непосредни извршилац атентата био је Владимир...
Графички идентитет као моћно оружје у маркетингу на примеру milka чоколаде

Графички идентитет као моћно оружје у маркетингу на примеру milka чоколаде

Увођење рекламе и економске пропаганде у област економије, дугујемо феномену комерцијализације штампе. Она ће, почевши од друге половине 19. века до појаве електронских медија, остати најмоћније средство маркетинга. Новинска реклама је већ у 19. веку постала веома...
Ahnenpaß

Ahnenpaß

Сам назив овог документа (Ahnenpaß, у буквалном преводу нешто попут пасоша, исказнице предака) даје нам одређену представу о његовом садржају. Функција ове исправе, међутим, далеко јасније се сугерише на њеној трећој страници, цитатом 4. тачке из програма...

Accessibility Toolbar