Ценовник посебних услуга - Музеј Војводине

Ценовник посебних услуга

04.08.2023. | О музеју

ФОТОКОПИРАЊЕ ДОКУМЕНАТА ЗА СТРАНКЕ И ИСТРАЖИВАЧЕ
црно-беле копије, једнострано, 80 и 115 гр папир, по страни:

A4
до 50 копија 10 динара
од 51 до 100 копија 7 динара
преко 100 копија 5 динара

A3
do 50 kopija 20 динара
od 51 do 100 kopija 15 динара
preko 100 kopija 10 динара

 

ОСТАЛЕ УСЛУГА
Израда преписа докумената 500 динара
Израда преписа докумената за потребе рехабилитација 700 динара
Нарезивање на CD 100 динара
Истраживање грађе на захтев корисника (по документу и сл.) 300 динара

Учествовање у припреми ТВ и радио емисија на захтев корисника 2000 динара
Издавање потврде за оружје категорије Ц и Д 1000 динара

 

СКЕНИРАЊЕ ФОТОГРАФИЈА И ДОКУМЕНАТА ЗА ПОТРЕБЕ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА:
Скенирање фотографија – у резолуцији до 300 dpi 500 динара
Скенирање фотографија – у резолуцији до 600 dpi 600 динара
Скенирање фотографија – у црно-белој техници 400 динара

 

ФОТОГРАФИСАЊЕ ПРЕДМЕТА ЗА ПОТРЕБЕ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА:
Фотографија предмета у црно-белој техници 300 динара
Фотографија предмета у колор техници 400 динара

 

СКЕНИРАЊЕ ФОТОГРАФИЈА ЗА ПОТРЕБЕ ПУБЛИКОВАЊА:

Репродукција у књигама
Тираж до 1000 примерака црно-бела техника 650 динара
Тираж од 1000 до 5000 примерака црно-бела техника 1000 динара
Тираж до 1000 примерака у колор техници 1300 динара
Тираж од 1000 до 5000 примерака у колор техници 2000 динара

Репродукција на корицама, омоту и насловној страни
Тираж до 1000 примерака црно-бела техника 2000 динара
Тираж од 1000 до 5000 примерака црно-бела техника 2600 динара
Тираж до 1000 примерака у колор техници 4000 динара
Тираж од 1000 до 5000 примерака у колор техници 5200 динара

 

ФОТОГРАФИСАЊЕ У ПРОСТОРУ МУЗЕЈА
(модела, младенаца и сл.) 5000 динара

 

Услови коришћења репродукција за све врсте публиковања комерцијалног карактера (плакати, разгледнице, календари и др.) одређују се посебним уговором у складу са Законом о културним добрима и Законом о заштити интелектуалне својине.
Сва лица са посебним потребама ослобађају се плаћања горе наведених услуга.
Бесплатне услуге могуће су уз писмено одобрење.
Горе наведене цене примењују се у дуплом износу за стране држављане.
Средства уплатити на жиро рачун Музеја Вовјодине број 840-539668-54.
Овај ценовник се примењује од 3. 8. 2023. године.

Прочитајте још

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja

Accessibility Toolbar