Црвенокоса богиња - Muzej Vojvodine

Још од старијег каменог доба људи су израђивали људске или животињске фигуре. Највећи број тих фигура представљао je жене, са наглашеним женским атрибутима, што се повезује са култом плодности. За праисторијско становништво ове статуете вероватно су имале и извесно магијско значење. 

Такозвана Црвенокоса богиња откривена је 1989. године у селу Доња Брањевина, на северозападу Војводине. Њен изглед симболички указујe на плодност и материнство као важне феномене у свести тадашњих људи. Црвенокоса богиња одражава везу између плодности жене, земље и биљног света. Према другом тумачењу, она садржи и симболе мушке плодности, јер када се погледа са задње стране, њена појава поприма фалусоидни облик.

Accessibility Toolbar