Едукативни програми за децу и породицу - Музеј Војводине

Едукативни програми за децу и породицу

Музејска играоница

Музејска играоница је програм намењен деци узраста од 5 до 10 година. У оквиру програма деца упознају садржаје сталне изложбе и тематских поставки Музеја Војводине, теме из опште културе, догађаје везане за значејне историјске и верске датуме и сл.
Играонице су методолошки примерене узрасту деце, а конципиране су са теоријским и практичним делом. Теоријски део је усмерен на стицање знања, док се практични базира на савладавању техника ликовног израза, креативног писања и стицања других специфичних вештина.
Одржава се једном седмично, недељом од 11 до 12.30 сати.
Циљ овог програма је да деца усвоје елементарна знања о музејима, музејској делатности, да упознају културну баштину коју Музеј Војводине чува, да се код деце подстакне формирање навика посећивања установа културе, развијање културних потреба и интересовања и ширење музејске културе.
Најаву и све додатне информације можете добити путем мејла. Електронска адреса Одељења за едукативни рад је pedagoska.sluzba@muzejvojvodine.org.rs

Улаз је бесплатан.

Где сам ту ја? Породично стабло

Едукативни програм намењен целој породици. Програм подразумева тематску шетњу кроз сталну поставку, у којој се акценат ставља на породични живот и породичне односе кроз историју. После тематске шетње предвиђен је креативни рад за целу породицу – израда породичног стабла.
Програм се одржава суботом. Неопходна је најава два дана пре почетка програма. Све додатне информације, као и најаву присуства, можете добити путем мејла. Електронска адреса Одељења за едукативни рад је pedagoska.sluzba@muzejvojvodine.org.rs

Улаз се наплаћује 400 динара по породици (до 5 чланова).

Где сам ту ја? Породични и други грбови

Едукативни програм намењен целој породици. Програм подразумева тематску шетњу кроз сталну поставку у којој се акценат ставља на породичне, градске и еснафске грбове и симболе. После тематске шетње предвиђен је креативни рад за целу породицу – израда породичног грба.
Програм се одржава суботом. Неопходна је најава два дана пре почетка програма. Све додатне информације, као и најаву присуства можете добити путем мејла. Електронска адреса Одељења за едукативни рад је pedagoska.sluzba@muzejvojvodine.org.rs

Улаз се наплаћује 400 динара по породици (до 5 чланова).

Театрић Музеја Војводине

Кратке едукативне луткарске представе, инспирисане предметима и причама из Музеја Војводине које служе као увод у обилазак једног дела музејске изложбе.
Одржавају се сваке суботе у 11 сати. Могуће је организовати и у другим терминима за унапред најављене породичне, предшколске и школске групе. Све додатне информације, као и најаву присуства можете добити путем мејла. Електронска адреса Одељења за едукативни рад је pedagoska.sluzba@muzejvojvodine.org.rs

Улаз се наплаћује 100 динара по особи.
Тренутно на репертоару: Откуд шлем у бабиној башти

 

Accessibility Toolbar