Електронска издања Музеја Војводине - Muzej Vojvodine

Електронска издања Музеја Војводине

17.04.2019. | Публикације

Лидија Мустеданагић, Terra Museologica

2019, стр. 272

Марија Јовановић, Господари глине и жита

2011, p. 183

Српско-енглеска издања Музеја Војводине / Serbian-English editions of the Museum of Vojvodina

Драго Његован и Зоран Вељановић, Од сна до јаве. Присаједињење Војводине Србији 1918

Drago Njegovan and Zoran Veljanović, From Dream to Reality. The Unification of Vojvodina to Serbia 1918

2018, p. 199

Љубица Отић, Михајло И. Пупин, 2. издање

Ljubica Otić, Michael I. Pupin, 2nd edition

2019, p. 200

Лидија Мустеданагић, Милош Црњански

Lidija Mustedanagić, Miloš Crnjanski

2017, p. 150

Братислава Идвореан Стефановић, Старинска ткања и заборављени преплетаји

Bratislava Idvorean Stefanović, Old Weaves and Forgotten Interlaces

2014, p. 88

Пивнички

2016, p. 203

Велика Даутова Рушевљан и Мирослав Вујовић, Римска војска у Срему

Velika Dautova Ruševljan and Miroslav Vujović, Roman Army in Srem

2006, p. 132

Лидија Мустеданагић, Прича о екслибрису

Lidija Mustedanagić, The Story of the Ex-Libris

2011, p. 54

Енглеска издања Музеја Војводине / English editions of the Museum of Vojvodina

Tijana Stanković Pešterac, Roman Gilded Helmets of the Museum of Vojvodina

2019, p. 24

Tijana Stanković Pešterac, Drago Njegovan, Lidija Mustedanagić, Guide – Museum of Vojvodina – Permanent Exhibitions

2019, p. 55

Bratislava Idvorean Stefanović,
Carpet Weaving Techniques among Serbs in Vojvodina

2009, p. 22

Marija Jovanović,
Masters of clay and wheat

2011, p. 183

Прочитајте још

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja

Accessibility Toolbar