Имус у Новом Бечеју - Muzej Vojvodine

Имус у Новом Бечеју

25.09.2017. | Вести

Општина Нови Бечеј и Музеј Војводине раде на заштити и промоцији културног наслеђа почев од 2014. године кроз узајамно помагање на различитим пројектима. У циљу наставка сарадње, представници Музеја Војводине (Илија Комненовић, Наталија Вуликић, Тијана Станковић Пештерац и Љиљана Трифуновић) посетили су Општину Нови Бечеј 22. 09. 2017. и Општински музеј у оснивању са његовим депандансима у Дому културе, Главашевој кући и Музеју Котарка у Новом Милошеву. На састанку са помоћницима председника Општине (Ђорђе Попов и Саша Војновић) дефинисани су први кораци у дигитализацији културног наслеђа који се чува у овим депандансима. Увођењем Имуса, новобечејска општина ће постати део музејске мреже у Војводини, чиме ће се допринети заштити наслеђа новобечејског краја на савремен начин. Нови Бечеј је понео титулу града у фокусу за 2016. годину.

Кроз софтвер Имус, Историјски музеј Србије и Музеј Војводине већ деценију раде заједно на дигитализацији културног наслеђа. Овај иформациони систем примењује се на територији Републике Србије, где га користе 34 установе заштите (музеји, музејске збирке и галерије). Увођењем Имуса у депандансе будућег музеја у Новом Бечеју завршиће се још једна из низа активности које имају за циљ системско уређење области дигитализације културног наслеђа у Србији.

Прочитајте још

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja

Accessibility Toolbar