Електронска издања

0
0
0
s2sdefault

 

 

 

Лидија Мустеданагић
Terra Museologica
2019, стр. 272

 

Српско-енглеска издања Музеја Војводине / Serbian-English editions of the Museum of Vojvodina

 

 

Водич кроз Музејски комплекс Кулпин / A Guide through the Kulpin Museum Complex

2013, p. 63

 

Братислава Идвореан Стефановић, Техника ткања ћилима код Срба у Војводини / Bratislava Idvorean Stefanović, Carpet Weaving Techniques among Serbs in Vojvodina

2009, p. 228

Драго Његован и Зоран Вељановић, Од сна до јаве. Присаједињење Војводине Србији 1918 / Drago Njegovan and Zoran Veljanović, From Dream to Reality. The Unification of Vojvodina to Serbia 1918

2018, p. 199

Љубица Отић, Михајло И. Пупин, 2. издање / Ljubica Otić, Michael I. Pupin, 2nd edition

2019, p. 200

 

Зоран Вељановић, Војне капе и шлемови од средине 19. до средине 20. века / Zoran Veljanović, Military Hats and Helmets from the Middle of the 19th Century by the Middle of the 20th Century

2019, p. 64

 

Лидија Мустеданагић, Милош Црњански / Lidija Mustedanagić, Miloš Crnjanski

2017, p. 150

 

 

Братислава Идвореан Стефановић, Старинска ткања и заборављени преплетаји / Bratislava Idvorean Stefanović, Old Weaves and Forgotten Interlaces

2014, p. 88

 

Пивнички / Pivnički

2016, p. 203

 

Велика Даутова Рушевљан и Мирослав Вујовић, Римска војска у Срему / Velika Dautova Ruševljan and Miroslav Vujović, Roman Army in Srem

2006, p. 132

 

Тијана Станковић Пештерац, Римски позлаћени шлемови Музеја Војводине / Tijana Stanković Pešterac, Roman Gilded Helmets of the Museum of Vojvodina

2019, p. 24

 

Далибор Недвидек, Српско средњовековно новчарство из периода Краљевине / Dalibor Nedvidek, Serbian Medieval Coinage from the Kingdom Period

2017, p. 242

 

Братислава Идвореан Стефановић, Ткане структуре – преплетаји ткања. На основу текстилних збирки Музеја Војводине / Bratislava Idvorean Stefanović, Textile Structures – Weave Interlaces. Based on the Textile Collections of the Museum of Vojvodina

2013, p. 224

 

Лидија Мустеданагић, Прича о екслибрису / Lidija Mustedanagić, The Story of the Ex-Libris

2011, p. 54

 

Иван Чакан, Традиционално овчарство Војводине / Ivan Čakan, Traditional Sheep Keeping in Vojvodina

2011, p. 175

 

 

 

Енглеска издања Музеја Војводине / English editions of the Museum of Vojvodina

 

 

Tijana Stanković Pešterac, Drago Njegovan, Lidija Mustedanagić, Guide – Museum of Vojvodina – Permanent Exhibitions

2019, p. 55