Priča o Nikoli Pašiću i izbornim plakatima iz 1923.

.

0
0
0
s2sdefault

Narodna radikalna stranka osnovana je u Srbiji 1881. godine. Njen osnivač bio je Nikola Pašić (1845-1926). Pašić se zalagao za Vidovdanski ustav koji je izglasan 28. 6. 1921. Vidovdanskim ustavom je Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca bila ustavna, parlamentarna i nasledna monarhija. Radikalana stranka isticala je da će se zalagati da ceo narod donosi odluke u pitanjima državne politike u zajedničkom parlamentu.

Plakat je nastao povodom Parlamentarnih izbora u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, koji su održani 18. 3. 1923. Kralj je decembra 1922. godine formirao novu vladu na čelu sa Nikolom Pašićem isključivo sastavljenu od radikala, raspustio je skupštinu i zakazao nove izbore za 18. 3. 1923. Središnje mesto u predizbornoj kampanji zauzelo je pitanje državnog uređenja. Radikali su odneli najviše glasova: 108, od ukupno 312 poslaničkih mesta.

Plakat je ilustrovan u boji. Na plakatu je prikazan vođa Narodne radikalne stranke Nikola Pašić obučen u srpsku narodnu nošnju, kako drži aždaju crvene boje. Na njegovoj desnoj ruci je okačena knjiga sa natpisom Vidovdanski ustav, dok sa obe ruke čvrsto drži aždaju na kojoj je crvena tabla sa natpisima: boljševizam, S. Radić, Makedonstvujušči, kačaci, kulturbund, probuđeni. Svi ti nazivi predstavljaju  protivnike državnog jedinstva, kako ih vidi Narodna radikalna stranka. Na pozadini plakata je grb Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. U desnom donjem uglu plakata napisano je: Glasaj za Narodnu radikalnu sranku.

Tatjana Stojkov, kustos - istoričar