Marina Laćarak, 6,5 godina

Volela bi da me moje čarobne cipele odnesu na nebo da bi videla duginu vilu Kolorku, kako posle kiše pravi dugu...